Displaying posts published in

October 2015

Blog: Hoe ons brein ons positieve gedrag beloont…

In de organisaties waar Meesters van Schier waarde toevoegt krijgen wij nog wel eens vragen over de snelheid waarmee verandering inzet. Wat wij vanuit ‘De kunst van leren kijken’ zien is; dat na een periode van ‘zeggen waar het op staat’, er meer wrijving in de onderneming ontstaat wat kan oplopen, er meer beweging komt [...]