Blog: Hoe het allemaal begon…

De oorsprong van Meesters van Schier ligt alweer tien jaar terug, het moment waarop de naam Meesters van Schier het levenslicht zag na een periode van visieontwikkeling over hoe mensen leren in organisaties, hoe verandering beklijft en daadwerkelijk leidt tot verbetering. Wat maakt de aanpak van de Meesters zo bijzonder.

Vanaf het eerste gesprek dat de beide Meesters 20 jaar geleden met elkaar voerden was er direct sprake van een diepgaand wederzijds respect en een sterke interesse in elkaars denkbeelden. Al gauw ontdekten zij dat hun visies op leren en op veranderen naadloos op elkaar aansloten. Bijeenkomsten volgden elkaar met steeds grotere regelmaat op, er werden visies, kennis en inzichten gedeeld, gelijk aan Socrates’ visie op leren. Vele inspirerende gesprekken brachten ongekende positieve energie met zich mee, wat tot op de dag van vandaag nooit anders is geweest.

Als de Meesters elkaar ontmoeten gaat energie stromen. In de jaren dat de Meesters inzichten deelden ontstonden er innovatieve concepten, door de Meesters simu-leren genoemd. De kern van dit concept; haal mensen uit hun complexe praktijk, breng hen in een gelijkende en sterk vereenvoudigde omgeving en laat hen spelenderwijs nieuwe inzichten opdoen die zij vervolgens vertalen naar hun werkomgeving. De voorloper van het huidige Gaming, zij het dat de Meesters al vroeg van mening waren dat simu-leren zich vooral in de buitenlucht diende af te spelen.

Samen-werken in de natuur, leren in de natuur. Zo ontstonden interessante concepten als; ‘MEESTERSCHAP’ en ‘HET OOG VAN DE MEESTER MAAKT HET PAARD VET’ waar deelnemers vanuit storytelling geprikkeld naar eigen inzicht een nieuwe wereld betraden, waar oude patronen kritisch werden getoetst, nieuwe principes gevormd, grenzen verlegd en nieuwe concepten werden getest, in een inspirerende wereld met metaforische reikwijdte.

De Meesters waren het er over eens, leuk doet leren. De MEESTERLIJKE concepten van destijds evolueerden tot de tegenwoordig door de Meesters genoemde impact technieken. Maatwerk technieken waarmee door de combinatie van leren en vermaak krachtige verbindingen worden gelegd in de hersenen, om nooit meer te vergeten.

De Meesters ontdekten al vroeg dat veel van wat er in organisaties mis gaat te wijten is aan beperkingen die door diezelfde organisatie zijn gecreëerd. Patronen verworden tot blinde vlekken en maken van individuele beperkingen collectieve beperkingen, de systemische benadering van de Meesters zag het levenslicht. Getoetst aan wisselende situaties bleek deze benadering telkenmale te leiden tot het wegnemen van oorzaken van beperkingen.

De Meesters ontdekten dat beperkingen in organisaties tot uiting komen in gesprekken die worden gevoerd. Zo ontstond het concept Gespreksvoering op maat; doel-bereikend werken vanuit de kunst van leren kijken, de kunst van leren luisteren, de kunst van leren invoelen en de kunst van leren spreken. De Meesters ontdekten dat door de gespreksvoering in organisaties naar een hoger niveau te brengen, mensen in organisaties meer doel bereikend gaan werken, wat uiteindelijk leidt tot meer resultaat onder de streep.

Wenst u in uw organisatie meer resultaat onder de streep, vraag dan onverwijld naar een Gesprek op maat met Meesters van Schier.

Leave a Response