Blog: Kijken naar wat er speelt…

Kunt u zich voorstellen dat in uw onderneming zich het volgende voordoet? De tien meest voorkomende redenen voor ontslag…

U loopt goed gemutst en vol energie uw bedrijf binnen, twee verhitte klanten komen u tegemoet. Twee frontoffice medewerkers blijken afwezig. Bij navraag blijkt een medewerker wegens persoonlijke omstandigheden al langer thuis te zitten, van de ander is de reden van de afwezigheid onduidelijk, uw personeelsfunctionaris meldt dat er medewerkers langdurig afwezig zijn en dat er meerderen frequent afwezig zijn. 

Terwijl u navraag doet ziet u medewerkers er weinig representatief bijlopen. Als u hen daarop aanspreekt krijgt u in het bijzijn van klanten en andere personeelsleden stevige verwensingen te horen. In het kantoor naast u hoort u medewerkers grappen over frauduleuze handelingen. Verderop ziet u een medewerker in beschonken toestand in de bedrijfsauto stappen. Uw distributielijn blijkt gebruikt te worden voor bijverdiensten met enkele van úw klanten en op de werkvloer wordt privé vertrouwelijke informatie via mail met uw directe concurrenten gedeeld, er blijken medewerkers op het internet op naam van uw bedrijf te shoppen en onwenselijke sites te bezoeken. 

Op uw kantoor wordt u aangesproken door een bange medewerkster met de mededeling dat zij wordt geïntimideerd door collega’s, met dubbelzinnige opmerkingen en insinuaties. Zij maakt melding van dat zij onder beloften van voordelen en dreiging van represailles zelfs te maken heeft met ongewenste aanrakingen. Anderen maken melding van persoonlijk geweld en weer anderen van pesterijen, zodanig dat de persoonlijkheid, de waardigheid en de fysieke en psychische integriteit van deze personen inmiddels is aangetast. 

Feit of fictie? Helaas is het een feit dat genoemde situaties voorkomen in de top 10 van redenen voor ontslag, het is natuurlijk fictie dat zij in uw organisatie voorkomen. 

Een interessante vraag bij onwenselijke situaties is “waar is dit een uitdrukking van”. Deze vraag geeft inzicht in de oorzaken van het klimaat waarin mensen werken. Vaak ‘beperken’ incidenten in organisaties zich tot verminderde betrokkenheid en afspraken niet nakomen. Minder opzienbarend maar niettemin nadelig voor het halen van financiële doelen.

Onze ervaring is dat gesprekken effectiever en meer vanuit het hart gevoerd kunnen worden. Dit zien wij bij gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en klanten. Wij geven u daarom alvast mee, begin al uw gesprekken met een doel en kijken wat er speelt. Wij helpen u graag met het aanscherpen van gespreksvaardigheden.

 Meesters van Schier 

Leave a Response