Blog: Werken aan uw toekomst?

24/7 Werken en het gevoel hebben stil te staan. Voldoende kansen zien om je onderneming uit te breiden, alleen ook moeten erkennen dat deze stap niet haalbaar is omdat dat nog meer tijd van je vraagt. Iedereen werkt hard en er gaan zaken mis die vervolgens op jouw bureau landen. De kwaliteitsschoen begint te wringen. De betrokkenheid van medewerkers moet omhoog, tegelijkertijd realiseer je je dat jij ze onvoldoende kunt begeleiden. De organisatie is onvoldoende schaalbaar.

Veel ondernemers met een bloeiend bedrijf worden geconfronteerd met een toenemende workload. Vanuit sterke betrokkenheid met de snelgroeiende organisatie en vanuit sterke betrokkenheid met de lang bevochten klanten zijn zij niet langer met de juiste dingen bezig, er ontstaan twee problemen. 1) De interne organisatie verlangt specifieke (bege)leiding die zij zelf onvoldoende kunnen brengen en 2) doordat de focus steeds meer intern is gericht neemt de externe oriëntatie af en worden commerciële kansen onvoldoende benut.

Pioniers zijn krachtige eenpitters die energiek en met 360 graden vrijheid van handelen voldoening halen uit het realiseren van commerciële doelen, zij zijn niet bij uitstek in de wieg gelegd om leiding te geven aan een team. Zij lopen vaak ver voor de troepen uit en kijken weinig achterom waardoor zij de aansluiting met het team verliezen. Structuur aanbrengen en het (bege)leiden van een team blijkt al snel een andere tak van sport die alleen kans van slagen heeft als medewerkers zelf ondernemend zijn ingesteld en werkzaamheden snel en zelfstandig oppakken.

Voor de ondernemer een dilemma waarbij onder druk van oplopende faalkosten en afnemende klanttevredenheid meestal de keuze wordt gemaakt voor het oplossen van interne problematiek, zonder oplossingen voldoende in de organisatie te borgen. Je volledige aandacht richten op de interne organisatie is op termijn schadelijk voor de continuïteit van de onderneming, tegelijkertijd is het je volledig storten op de kansen die voorbijkomen op termijn ook schadelijk voor je onderneming. Belangrijk om je te realiseren dat je keuzes zult moeten maken. Niet- of te laat keuzes maken is slecht voor de ondernemer en is slecht voor de continuïteit van de onderneming. Tijd nemen dus om na te denken over de toekomst.

Meesters van Schier begeleidt ondernemers bij het oplossen van complexe vraagstukken, neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Leave a Response