Uitgangspunten

 
In verbinding met collega’s of klanten het verschil maken begint met zelfbewustzijn, de juiste overtuigingen en goed ontwikkelde vaardigheden. Het gaat om waarde creëren voor collega’s en klanten en daarmee voor de organisatie. 

Werken vanuit verbinding
In een systeem waarin mensen samen werken heeft alles betekenis en direct of indirect invloed op de effectiviteit van de organisatie. De effectiviteit waarmee wordt samengewerkt is waarneembaar in de gesprekken die worden gevoerd. Om gesprekken met meer impact te leren voeren werken wij vanuit de kunst van leren kijken, de kunst van leren luisteren, de kunst van leren aanvoelen en de kunst van effectief leren spreken. Beginnen met kijken en eindigen met spreken schept een klimaat van betrokkenheid en doel-bereikend werken en zorgt voor een hefboomwerking in rendement. 
 

 

Hoe wij het doen:
Wij werken met korte praktijksimulaties waarin je vaardigheden ontwikkelt om je effectiviteit in gesprekken te vergroten. Het is een effectieve methode waarmee je nieuwe vaardigheden oefent en verankert. Je ervaart dat je met kleine verbeteringen communicatie succesvoller kunt laten verlopen. Leren in praktijksimulaties is leren en tegelijkertijd samen plezier hebben. Door leidinggevenden in het leerproces te betrekken borgen wij het resultaat van de training in de organisatie. Kernwoorden zijn bewust, betrokken, resultaat en plezier.

Enkele voorbeelden:

Een commercieel team werd door ons uitgenodigd om in het kader van effectiever communiceren, vraagtechnieken te oefenen. Wij vroegen om samen een puzzel te leggen van formaat. Bij het leggen van de puzzel leerde teamleden hoe goede vragen stellen, samenvatten en doorvragen bijdraagt aan het helder krijgen van het ‘probleem’. Er kwam nog meer energie vrij toen de teamleden een ontbrekende schakel ontdekten in het commercieel proces. De procesverbetering en nieuw verworven vaardigheden maakten het voor het team mogelijk om effectiever samen te werken en resultaat te versnellen.
 
Een managementteam werd door ons gevraagd om tijdens een opdracht meer buiten de box te denken. Dit was nodig om wendbaarheid in het team te vergroten. De overtuiging dat het voorgelegde probleem onoplosbaar was verstarde het team. De teamleden gingen niet meer op zoek naar oplossingen, zij kwamen pas in beweging nadat zij zagen dat een oplossing werkelijk mogelijk was. Het team werd zich bewust van de oorzaak van de beperkte wendbaarheid. Dit bracht gesprekken op gang over wat het team nodig had om de wendbaarheid te vergroten. De interventie vergrootte het eigenaarschap en stimuleerde de creativiteit van het team.
 
Een directieteam werd verzocht om in een managementtraining een constructie te bouwen. De organisatie wilde meer werken vanuit verbinding. Het directieteam ondervond in de samenwerking aan den lijve dat het hen vooral ging om de inhoud en niet om hoe er werd samengewerkt. Dit bracht gesprekken op gang over waarden en normen. Nieuwe ontwikkelde waarden en normen zorgden ervoor dat de organisatie haar concurrentie positie verder kon uitbouwen.
 
 
Onze werkvormen hebben impact, zij geven antwoorden op de behoeften van de organisatie op dat moment. De werkvormen prikkelen zintuiglijk en dagen uit om spelenderwijs te experimenteren met nieuwe grenzen in een herkenbare leeromgeving.

Onze overtuiging is dat leren en verbeteren sneller gaat als er nieuwe inzichten ontstaan (paradigma shift), als relevante vaardigheden ontwikkeld worden én als deelnemers daarmee succes beleven. Kleine verbeteringen leiden zo tot grootse veranderingen.
 
Als je je gespreksvaardigheden wilt ontwikkelen, klik dan hier.
Meer weten over onze aanpak bij teamontwikkeling, lees dan hier verder.