Teamontwikkeling

 
Wij zien in organisaties dat er vooral aandacht is voor de te behalen resultaten en minder aandacht is voor wat er speelt in de onderstroom, terwijl wat er speelt in de onderstroom een zeer sterke invloed heeft op de kwaliteit van de samenwerking in teams en daarmee op de te behalen resultaten. Teams die optimaal samenwerken weten wat zij aan elkaar hebben, weten waar zij voor staan en weten waar zij met elkaar voor gaan, zij werken aan de bedoeling vanuit verbinding. Verbinding maken doe je met je hart, hoofd en handen, oprecht, overtuigd en zichtbaar in gedrag. 

Beperkingen kunnen individueel werken of collectief, zoals een klimaat waarin medewerkers onvoldoende resultaten laten zien, waarbij onduidelijk is wat daar de oorzaak van is. Wij kijken daarom naar oorzaken van beperkingen, onze oplossingen zijn afgestemd op de aard en het niveau waarop de beperking zich voordoet. 


Wij gaan vrijblijvend in gesprek
over het doelgericht opheffen van de beperking, over het scheppen van een positief werkklimaat, over het bereiken van einddoelen en het borgen van resultaten.


Wij analyseren nauwkeurig de kwaliteit van de samenwerking en gaan in gesprek
 over w
at wij aantreffen in de bovenstroom en onderstroom, waar wij waarde kunnen toevoegen, welk pad van ontwikkeling leidt tot het gewenste resultaat, waar bruggen te bouwen en draagvlak te creëren.


Wij vragen in onze aanpak onvoorwaardelijke steun van de directie, de leidinggevenden en de medewerkers, om met elkaar de overeengekomen weg af te leggen. Het gaat om d
uidelijkheid scheppen, koers bepalen, verantwoordelijkheid nemen en randvoorwaarden invullen. 


Onze aanpak is gebaseerd op het aangaan van gesprekken en op het simuleren van werksituaties, een aanpak op maat. 
Simulaties maken knelpunten zichtbaar, creëren draagvlak voor verandering, laten nieuwe wegen ontdekken, helpen om het oude los te laten, maken vaardiger en geven succeservaringen.


In onze simulaties verankeren wij vaardigheden en effectiviteit vanuit i
ntensief samen-werken, nieuwe paden ontdekken, verbanden leggen, omzetten naar de eigen praktijk en evalueren van resultaten.Wil je meer informatie over
  • Teamsessie met het management, klik hier.
  • Werken aan teamontwikkeling bij de overheid, klik hier.
  • Lezen over simulaties met Impact, klik hier.
  • Advies en begeleiding bij cultuurverbetering, bel met (+31) 6 36 46 39 29 of mail via info@meestersvanschier.nl.