Begeleiden

 
Socratische gesprekslijn

De theorie staat altijd in het teken van de praktijk, hetgeen de deelnemers proefondervindelijk meemaken en beleven tijdens interventies. De begeleiders hanteren de socratische gesprekslijn. Door de vraagstelling worden deelnemers geleid naar hun eigen antwoorden en oplossingen. De individuele inbreng van de deelnemer draagt zo bij aan een gezamenlijke oplossing.

Inductieve leermethode.

De leermethode is inductief, het resultaat wordt niet panklaar aangedragen door de begeleiders zelf, maar is de optelsom van interactie, overleg, overdenking en conclusies van de inbrengers.

Deze sturende begeleiding leidt ertoe dat de deelnemers zich veel meer zelf verantwoordelijk voelen voor de aangedragen oplossingen en daardoor ook bewuster worden van hun eigen denkproces.

Door kritisch te kijken naar bestaande kaders en nieuwe overtuigingen aan te nemen, doorbreekt de deelnemer opgelegde beperkingen.

Wilt u meer weten over de achterliggende principes, klik dan hier.