Het beursgesprek

Tijdens beursbezoeken zie ik steeds vaker stand-crew actief het gangpad managen. Toch gebeurt het dat de beurs-medewerker zich verliest in een langdurig gesprek, met een flinterdunne strategie probeert te verleiden of met een overdosis aan testosteron tracht te overtuigen. 

Een beurs is een kostenintensief event, waarbij uw beursdoelen alleen dan worden gerealiseerd als uw stand-crew vaardig is om beursgesprekken effectief te voeren.   

Doelen

 • Effectief beursgesprekken voeren op een onderscheidende en professionele wijze.
 • Een klimaat scheppen van openheid vanuit oprechte interesse en respect.
 • Opbouwen en behouden van goed contact, actief luisteren, samenvatten doorvragen.
 • Structuur aanbrengen, initiatief houden en sturen in het gesprek.
 • Professioneel presenteren van de propositie van de organisatie.
 • Omgaan met weerstand, koopsignalen herkennen en actief afsluiten.
 • Gesprekken concreet maken en concreet afsluiten.

Thema’s

 • Doel-bereikend werken op de beurs en beurs etiquette.
 • Vitaal en energiek focus houden.
 • Het managen van het gangpad.
 • Waar komt de bezoeker werkelijk voor.
 • Snel en goed contact opbouwen. 
 • Jezelf, je organisatie en je producten overtuigend presenteren.
 • Gerichte vragen stellen, samenvatten en doorvragen.
 • Structuur aanbrengen in je gesprek.
 • Initiatief houden en sturen in het gesprek.
 • Leren omgaan met sociale-, dominante-, joviale- en afstandelijke bezoekers.
 • Adviseren vanuit de belevingswereld van de klant.
 • Argumenteren en overtuigen. 
 • Signalen herkennen.
 • Concreet afsluiten, 
 • Registreren en opvolgen. 
 • Oefenen met acteur en praktijksituaties, in een klimaat van doel-bereikend werken.
 • Rendement vergroten door coaching op de beursvloer. 
 • Neem telefonisch of middels formulier contact op voor een passende datum.

Doelgroep: medewerkers die uw organisatie vertegenwoordigen op een beurs.

Duur van het programma: twee keer 1 dagdeel.

Voorwaarde voor deelname: de Nederlandse taal begrijpen en spreken.