Teamsessie voor het management

Aanleiding

Van tijd tot tijd is het nodig om met de voltallige directie onder begeleiding van Meesters van Schier en met een veelzijdig en creatief programma in een andere omgeving alle aspecten van de onderneming tegen het licht te houden en daarbij de spreekwoordelijke klokken gelijk te zetten. Weten wat je aan elkaar hebt en kunnen vertrouwen op elkaars kwaliteiten en professionaliteit, maakt dat ondernemingen ook in zwaar weer goed koers weten te  houden.

Doelen

 • Kennis maken met elkaars achtergrond, intenties, kwaliteiten, criteria, visie, doelen.
 • Bewustwording hoe macht wordt uitgeoefend en hoe besluiten tot stand komen.
 • Afstemming over de rolverdeling en uitspreken van wederzijdse verwachtingen en uitspreken van het vertrouwen in elkaar.
 • Gezamenlijke visie op ondernemerschap, waarde creatie, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, communicatie en gedragsregels.
 • Richtlijnen benoemen voor- en het ontwikkelen van visie, beleid en besluitvorming.
 • Gezamenlijke visie op de identiteit van de onderneming en deze vertalen naar waarden/normen/cultuur, benodigde kwaliteiten, wenselijk gedrag en concrete resultaatgebieden.
 • Visie ontwikkeling op leiderschap en leiderschapsstijl afstemmen op strategische doelen.
 • Succes DNA benoemen, ontwikkelpotentieel in kaart brengen en paden ontwikkelen voor gerichte competentieontwikkeling.
 • Gezamenlijke visie ontwikkeling op het aantrekken, ontwikkelen, motiveren, stimuleren, borgen en belonen van individuele kwaliteiten/competenties inclusief vlootschouw.
 • Bewustzijn van het effect van voorleven en strategische communiceren.

Thema’s

 • Reflectie, lessons learned.
 • In gesprek, elkaar ‘echt’ leren kennen.
 • De kracht van kwetsbaarheid.
 • Het huis van vertrouwen,
 • Competenties en persoonlijkheden.
 • Rollen, belangen, verwachtingen en afspraken.
 • Teamwork, hoe zet je ieder in zijn kracht.
 • De rol van hygiëne factoren als waarden en normen.
 • Culinair intermezzo in het teken van samen werken.
 • Visie op ondernemerschap en leiderschap.
 • Hoe komen besluiten tot stand.
 • Dienend leiderschap tijdens een interactief diner en wijnproeverij.
 • De plek der moeite, principes uitlijnen in uw organisatie.
 • Waarderend onderzoek (AI) naar het DNA van de onderneming.
 • Betrokkenheid en doel-bereikend werken.
 • Focus op waardecreatie.
 • De kwaliteit van communicatie structuren.
 • De kwaliteit van gespreksvoering.
 • Reflectie en afspraken hoe elkaar scherp te houden.
 • Neem telefonisch of middels formulier contact op voor een passende datum.

Doelgroep: Managementteam.

Duur van het programma: vier dagdelen met overnachting op een inspirerende locatie.

Voorwaarde voor deelnameverantwoordelijkheid op het niveau van continuïteit.