Persoonlijke effectiviteit verbeteren

 
Hebben medewerkers te weinig oog voor resultaat of te weinig gevoel bij belangen en posities, hebben zij een loyaliteitsconflict of komen zij afspraken onvoldoende na? Bij projectmatig werken gaat het eerst over de juiste dingen doen en dan met elkaar de dingen heel goed doen. Wilt u met uw team de puntjes op de bekende i zetten? Tijd om in een gecontroleerde omgeving met het team de gevolgen van beslissingen aan den lijve te ondervinden.

Drietraps aanpak

  1. Onderzoek, intake en ontwerp.
  2. Doorlopen van een simulatie met prikkelende opdrachten en gesprekken.
  3. Transfer en borgen van opgedane kennis en verkregen inzichten.

Vaardigheden die desgewenst worden ontwikkeld

  • Communicatieve vaardigheden: oprechte interesse, contact maken en houden, aansluiten en leiden, voorstellen, vragen stellen, Luisteren Samenvatten Doorvragen, actief luisteren, helder taalgebruik.
  • Sociale vaardigheden: open houding, zelfreflectie, bewust van het effect van eigen gedrag op het gedrag van anderen, inlevingsvermogen, gevoel voor (machts) verhoudingen, verantwoordelijkheid nemen, oprechte interesse tonen.
  • Commerciële vaardigheden: zelf-startend vermogen, klantgerichtheid, doelen formuleren,vertrouwen wekken, regie houden, structuur aanbrengen, behoeften bepalen, anticiperen, voordelen noemen, positief taalgebruik, signalen herkennen, omgaan met weerstand, waarde creëren, professionaliteit tonen.
  • Team vaardigheden: interpersoonlijke vaardigheden, samenwerken, waarderen, erbij betrekken, voortborduren op elkaars inbreng, feedback geven, afspraken nakomen, team-rol, teamontwikkeling, eigenaarschap, waarden en normen, oplossingsgerichtheid.
  • Gesprekstechnieken: waarderend onderzoeken, feedback geven, emoties benoemen, refraimen, complimenten geven en ontvangen, structuur aanbrengen, niveau schakelen, conflicthantering, slechtnieuwsgesprekken, onderhandelen, afspraken concreet maken.
  • Inzetten van praktijksituaties, oefenen met acteurs, borgen in de praktijk vanuit een Persoonlijk Ontwikkel Plan en coachen op de werkplek.

Concept


Doelgroep: projectleiders, projectmedewerkers.

Duur van het programma: vier dagdelen met overnachting.

Voorwaarde voor deelname: verantwoordelijkheid op het niveau van continuïteit.

Neem voor meer informatie over de inzetbaarheid telefonisch of middels formulier contact op voor een vrijblijvend gesprek.