Didactiek, train de trainer

Aanleiding

U heeft een kennisintensieve op technologie gerichte organisatie en om de marktpositie op de korte en middellange termijn te versterken is het nodig om klantoriëntatie en commercie sterker te verankeren in uw organisatie. In lijn met deze ontwikkelbehoefte kiest u ervoor om de trainingen aan uw eindgebruikers een meer representatief karakter te geven door het ontwikkelen van contactuele- , communicatieve-, sociale- en didactische vaardigheden én voor het ontwikkelen van de commerciële sensibiliteit van uw trainers. Het gaat om ambassadeurschap, het ontwikkelen van het reflectief vermogen, betrekken van eindgebruikers bij de organisatie, het signaleren van commerciële kansen en het binnen trainingsstandaards werken met creatieve werkvormen om in groepen en bij klanten het verschil te maken. 

Doel

 • Het resultaat van deze training moet zijn dat naast de innovatieve technische oplossingen de organisatie het contact en de communicatie met zowel interne als externe klanten op hetzelfde hoge niveau wordt gebracht, ter versterking van het imago van de organisatie.
 • Vergroten van het trainingsrendement door het verder ontwikkelen van contactuele-, communicatieve-, sociale- en didactische vaardigheden.
 • Versterken van het representatieve karakter van trainingen.
 • Vergroten van de commerciële sensibiliteit van trainers.
 • Actief beïnvloeden van groepsdynamiek en het vergroten van de interactie met deelnemers door meer variatie in de uitvoering van trainingen.
 • Bij het ontwikkelen van trainingen verschillende werkvormen toepassen met als doel het lerend vermogen van de deelnemers te vergroten en de training attractiever te maken.
 • Vergroten van de uniformiteit in trainingen door het ontwikkelen van een trainingsstandaard.

Thema’s

 • Intake en Mindsonar test.
 • Ambassadeurschap, waar sta je voor en waar ga je voor.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • De kunst van leren Kijken.
 • Objectiever waarnemen en zelfreflectie.
 • Personality profiling.
 • De kunst van leren Luisteren.
 • De vraag achter de vraag.
 • Vaagheden uitdagen.
 • Sociale vaardigheden.
 • De kunst van leren Aanvoelen.
 • Werkelijk contact en empathie tonen.
 • De kunst van leren Spreken.
 • Overtuigend spreken voor groepen.
 • Didactische vaardigheden.
 • De kunst van leren Leren.
 • Groepsdynamische processen.
 • Terugkomdagdeel en uitstroomprofiel.
 • In een klimaat van doel-bereikend werken.
 • Neem telefonisch of middels formulier contact op voor een passende datum.

Doelgroep: producttrainers.

Duur van het programma: zeven dagdelen.

Voorwaarde voor deelname: verantwoordelijk voor het geven van trainingen aan gebruikers.