Personality Profiling

Behandel jij je klant zoals jij ook behandeld wilt worden?

Wat wil je klant?
Meteen een goed contact ontstaat niet altijd vanzelf. Mensen behandelen anderen zoals zij zelf behandeld willen worden. Zo hebben velen van ons het geleerd. Geldt deze oude wijsheid nog steeds of ligt de lat inmiddels aanmerkelijk hoger!

Persoonsgericht
De methode Personality Profiling is een methode waarmee medewerkers het gedrag van klanten beter leren begrijpen. Zij leren hoe zij gedrag beter afstemmen op klanten en relaties, zodat deze zich meer begrepen, gerespecteerd- én meer welkom geheten voelen. Met deze beproefde methode realiseer je een significante verbetering in tevredenheid bij collega’s en klanten.

Laagdrempelig
Het voordeel van de methode Personality Profiling is de laagdrempeligheid. Deelnemers krijgen op een verfrissende en leerzame manier inzicht in gedragstypen en herkennen direct zichzelf, hun collega’s en hun zakelijke relaties. Deelnemers leren hoe zij hun gesprek of advies af kunnen stemmen op de belevingswereld van hun klant.

Vier belevingswerelden
Veel medewerkers hebben moeite met zakelijke relaties of met collega’s die dominant gedrag laten zien. De een klapt bij het eerste contact dicht, de ander bindt de strijd aan. 


Een sociale medewerker in gesprek met een dominante klant: 


“Deze klant heeft duidelijk geen zin in een praatje, ik voel me ongemakkelijk. Ik benader haar toch echt vriendelijk en er kan nog net een nors knikje van af. Ze kijkt mij indringend aan, het gaat haar allemaal niet snel genoeg. Op mijn eerste vraag krijg ik een direct en verwijtend antwoord, ik probeer nog uit te leggen dat ik die informatie nodig heb, maar na haar reactie klap ik dicht. Vanaf dat moment kan ik niets meer goed doen bij mijn klant.”


Een dominante medewerker in gesprek met een dominante klant:

“Deze klant roept flinke irritatie bij mij op. Blijkbaar iemand die denkt dat de wereld van haar is. Ik maak haar meteen duidelijk hoe het hier werkt. Na mijn eerste opmerking ontstaat er direct een confrontatie. Het gedrag van haar is dwingend, dat laat ik mij niet aanleunen, hier gelden onze regels. Ik geef haar de keuze…kort daarop loopt zij boos weg.”
Een afstandelijke medewerker in gesprek met een dominante klant:

“Ik heb mij goed voorbereid op de komst van mijn klant en zal de situatie toelichten. Tijdens mijn gedetailleerde uitleg onderbreekt zij mijn verhaal, geeft aan dat ze wel genoeg heeft gehoord en wil horen wat de oplossing van het probleem is. Ze spreekt mij stevig aan en vraagt naar wat ik er aan heb gedaan. Als ik dat wil uitleggen onderbreekt zij continue mijn verhaal. Het gesprek stokt, geïrriteerd vraagt zij naar mijn leidinggevende.”


Een joviale medewerker in gesprek met een dominante klant:

“Jammer dat het niet helemaal volgens afspraak is verlopen. De relatie is goed, het loopt vast wel los. Als zij hoort dat ik er alles aan heb proberen te doen accepteert ze het wel. Opgewekt loop ik haar tegemoet… Op mijn korte uitleg reageert zij onverwacht. Zij kijkt mij witheet aan en eist direct een oplossing. Dat gaat helaas niet lukken. Zeker haar dag niet vandaag. Jammer, niets aan te doen, ik kan niet iedereen altijd tevreden stellen…”Een klant wil graag aangesproken worden vanuit de belevingswereld… van de klant.

De methode Personality Profiling maakt mensen bewust van het effect van eigen gedrag op het gedrag van de ander en is een beproefde methode voor gedragsverandering in organisaties. In een dagdeel leren deelnemers op interactieve wijze de klant aan te spreken vanuit de belevingswereld van de klant. Personality Profiling is een dynamische workshop met veel interactie en impact, er wordt gewerkt met een acteur. De workshop is goed te combineren met bedrijfsevents en met trainingen of als module in verbeter sessies, om de kritische succesfactoren in zakelijke contacten te benadrukken.