Coaching

Het hebben van stevige verantwoordelijkheden vraagt om zo nu en dan tijd te nemen voor jezelf. Van gedachten wisselen met een onafhankelijke derde helpt dan om meer afstand te nemen van wat er dagelijks speelt. Ons advies is, zoek iemand die je ondersteunt, iemand die focust op je welzijn en persoonlijke groei en die je prikkelt om zaken eens van de andere kant te bekijken.

Wij begeleiden bij het in kaart brengen van je persoonlijke missie, kwaliteiten en valkuilen. Vanuit een helder doel en een concreet plan van aanpak werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. 

 • Gesprekken worden gehouden vanuit verbinding en vanuit een positieve intentie.
 • Wederzijdse verwachtingen zijn helder gemaakt door deze uit te spreken.
 • Alles wat wordt besproken valt onder geheimhouding.
 • Een heldere doelstelling en duidelijke afspraken bevorderen doelgerichte ontwikkeling.
 • De aanpak en intensiteit sluiten aan bij je ontwikkelbehoefte.

Coachen met Aandacht
 
Vanuit een positieve intentie gaan wij op zoek naar patronen in gedrag. Dit zijn handelingen die je onbewust doet, die zich herhalen in verschillende situaties en die iets zeggen over datgene waarin je sterk gelooft. Onbewuste overtuigingen worden zo bewust én onderzocht op effectiviteit. Je wordt uitgedaagd om bestaande patronen te doorbreken.

Een coachingstraject omvat een:

 • Intake met daarin de kennismaking, probleemindicatie, doelstelling, contract.
 • MindSonar test met oorzaken van gedrag, kwaliteiten en valkuilen.
 • Sessie met daarin een inventarisatie van situaties, herkennen van patronen, evt. veranderwerk, verkenning van het te lopen pad, persoonlijke opdrachten.
 • Sessies met daarin een evaluatie van de gekozen aanpak, ervaren hindernissen, veranderwerk, persoonlijke vervolgopdrachten.
 • Tussentijds telefonisch contact of contact via email, Skype of Google Hang-out.
 • Sessie waarin wordt teruggekeken op het verandertraject en waarin verandering wordt verankerd.

“Als mensen in organisaties zich ontwikkelen, dan ontwikkelen organisaties zich.”

Wil je echt stappen zetten in je persoonlijke ontwikkeling, neem dan telefonisch contact op met 06 36 46 39 29 of mail via info@meestersvanschier.nl.