Argumentatie

Argumenten voor leidinggevenden:

 • Deze combinatie van training en coaching heeft een positief effect op:
  • De hoeveelheid positieve energie door het gerichter inzetten van talenten.
  • Het werkplezier en de productiviteit van de medewerker.
  • De interactie met collega’s en klanten.
  • De kwaliteit van het werk door een betere onderlinge afstemming.
  • De snelheid waarmee het team resultaten behaalt.
  • De vitaliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid van de medewerker.
  • Meer betrokkenheid en eigenaarschap.
  • Verminderde uitval/verzuim (à € 250,- per dag).
  • Het verloop en dus lagere verwervingskosten.
  • De cultuur en het imago van de organisatie en daarmee de loyaliteit van klanten.

 

 • Een medewerker die verbaal minder sterk is:
  • Heeft moeite om grenzen aan te geven.
  • Laat zich te veel leiden/beïnvloeden door collega’s en klanten.
  • Gaat eerder over eigen grenzen heen.
  • Geeft minder snel aan wat er speelt.
 • Een medewerker die zelf niet aangeeft dat zij/hij onvoldoende wordt uitgedaagd door het werk:
  • Verveelt zich.
  • heeft minder plezier in het werk.
  • Is minder productief.
  • Maakt meer fouten/faalkosten.
  • Is minder vitaal/laat eerder uitval zien.
  • Is minder betrokken.
  • Is verminderd flexibel inzetbaar.
  • Laat een hoger verloop zien.
  • Heeft een verhoogde kans op stress/bore-out en langdurige uitval.
 • Een medewerker die zelf niet aangeeft dat het werk dagelijks meer energie kost dan dat het oplevert.
  • Is voortdurend cognitief bezet waardoor emotionele prikkels minder worden gedempt.
  • Heeft minder plezier in het werk.
  • Is minder productief.
  • Maakt meer fouten/faalkosten.
  • Is minder vitaal/laat eerder uitval zien.
  • Is minder betrokken.
  • Is verminderd flexibel inzetbaar.
  • Laat een hoger verloop zien.
  • Heeft een verhoogde kans op stress/burn-out en langdurige uitval.
 • Bij langdurige uitval wordt een zwaarder beroep gedaan op collega’s:
  • Met de kans dat ook zij uitvallen.
  • Dat zij minder productief zijn.
  • Dat zij hogere faalkosten laten zien.
  • Dat het verloop toeneemt.

Naar Individuele ontwikkeling, klik hier.