Didactiek, train de trainer

 

U heeft een kennisintensieve op technologie gerichte organisatie en om de marktpositie op de korte en middellange termijn te versterken is het nodig om klantoriëntatie en commercie sterker te verankeren in uw organisatie. In lijn met deze ontwikkelbehoefte kiest u ervoor om de trainingen aan uw 

eindgebruikers een meer representatief karakter te geven door het ontwikkelen van contactuele- , communicatieve-, sociale- en didactische vaardigheden én voor het ontwikkelen van de commerciële sensibiliteit van uw trainers. Het gaat om ambassadeurschap, het ontwikkelen van het reflectief vermogen, betrekken van eindgebruikers bij de organisatie, het signaleren van commerciële kansen en het binnen trainingsstandaards werken met creatieve werkvormen om in groepen en bij klanten het verschil te maken.

 

Meer specifiek

Doel

Het resultaat van deze training is

 • Het contact en de communicatie verbeteren, ter versterking van het imago van de organisatie.
 • Vergroten van het trainingsrendement door het verder ontwikkelen van contactuele-, communicatieve-, sociale- en didactische vaardigheden.
 • Versterken van het representatieve karakter van trainingen.
 • Vergroten van de commerciële sensibiliteit van trainers.
 • Actief beïnvloeden van groepsdynamiek en het vergroten van de interactie met deelnemers door meer variatie in de uitvoering van trainingen.
 • Bij het ontwikkelen van trainingen verschillende werkvormen toepassen met als doel het lerend vermogen van de deelnemers te vergroten en de training attractiever te maken.
 • Vergroten van de uniformiteit in trainingen door het ontwikkelen van een trainingsstandaard.

Thema’s

 • Intake, analyse en instroomprofiel
 • Ambassadeurschap, waar sta je voor en waar ga je voor.
 • Communicatieve vaardigheden, goede gesprekken met deelnemers.
 • Sociale vaardigheden, contact maken en werken aan je gunfactor.
 • De kunst van leren kijken, objectiever waarnemen en zelfreflectie.
 • Personality profiling, leer je verplaatsen in de belevingswereld van de ander.
 • De kunst van leren luisteren, naar de vraag achter de vraag.
 • Goede vragen stellen en samenvatten, vaagheden leren uitdagen.
 • De kunst van leren aanvoelen, contact maken en houden en empathie tonen.
 • De kunst van overtuigend leren spreken voor groepen.
 • Didactische vaardigheden, omgaan met groepsdynamische processen.
 • De kunst van leren Leren.
 • Terugkomdagdeel en uitstroomprofiel.
 • In een klimaat van doel-bereikend werken.
 • Neem telefonisch of middels formulier contact op voor een passende datum.

Doelgroep: producttrainers.

Programma: zeven dagdelen.