Werken vanuit verbinding

Hoe laat je in een omgeving waarin mensen zich zakelijk gezien vooral rationeel gedragen toch je hart spreken, zonder dat het wordt gezien als een zwakte. Persoonlijke balans en goed ontwikkelde vaardigheden zorgen ervoor dat jij in uiteenlopende situaties dicht bij zichzelf kunt blijven. Gesprekken worden leuker, je krijgt er meer zelfvertrouwen door, je krijgt meer inzicht in het effect van jouw gedrag op dat van anderen en je leert hoe je in gesprekken stuurt op resultaat.

 

Doelen

  • Bewust worden van filters bij het waarnemen.
  • Bewust worden van het effect van eigen gedrag op het gedrag van anderen.
  • Goed contact maken, actief aansluiten bij de ander.
  • Gedrag van anderen positief leren beïnvloeden.
  • Leren omgaan met verschillende typen collega’s en klanten.
  • Doelen stellen en actief sturen in gesprekken.
  • Vragen stellen en de vraag achter de vraag achterhalen.
  • Emoties in het gesprek signaleren en bespreekbaar maken.
  • Het beste in elkaar naar boven brengen.

Doelgroep: medewerkers die moeite hebben met doelgericht gesprekken voeren.

Duur van het programma: vier dagdelen.