Gedrag positief beïnvloeden

 

Een gesprek effectief voeren verlangt goed ontwikkelde gespreksvaardigheden, mensen nemen dan meer doelgericht en met meer zelfvertrouwen deel aan gesprekken en sturen meer op resultaat.

 

Meer specifiek

Doelen

 • Bewust worden van filters bij het waarnemen.
 • Bewust worden van het effect van eigen gedrag op het gedrag van anderen.
 • Goed contact maken, actief aansluiten bij de ander.
 • Gedrag van anderen positief leren beïnvloeden.
 • Leren omgaan met verschillende typen collega’s en klanten.
 • Doelen stellen en actief sturen in gesprekken.
 • Vragen stellen en de vraag achter de vraag achterhalen.
 • Emoties in het gesprek signaleren en bespreekbaar maken.
 • Het beste in elkaar naar boven brengen.

Thema’s

 • De Kunst van leren Kijken, het verschil tussen zien en kijken.
 • Starten vanuit het hart, de kracht van kwetsbaarheid.
 • Objectiever waarnemen, filters wegnemen.
 • Het effect van eigen gedrag op het gedrag van anderen.
 • Kennismaken met verschillende gedragstypen.
 • De kunst van leren luisteren, om te begrijpen.
 • Vragen stellen, doorvragen en samenvatten.
 • De vraag achter de vraag achterhalen.
 • Vaagheden in taalgebruik signaleren en uitdagen.
 • De kunst van leren aanvoelen en invoelen.
 • Opbouwen van goed contact, volgen en leiden.
 • Het huis van vertrouwen, hoe werkt vertrouwen geven en krijgen.
 • De kunst van leren spreken, beïnvloeden en overtuigen.
 • Interpersoonlijke vaardigheden en SMART samenwerken.
 • Werken met de Roos, beïnvloeden van gedrag.
 • Werken met acteur en cases, in een klimaat van doel-bereikend werken.

Doelgroep: medewerkers die moeite hebben met doelgericht gesprekken voeren.

Duur van het programma: vier dagdelen.

Voorwaarde voor deelname: de Nederlandse taal begrijpen en spreken

Neem contact op voor een passende datum.