Het Goede gesprek

 

Goede gesprekken blijven je bij, zij maken iets bij je los, goede gesprekken brengen mensen in beweging. Goede gesprekken beginnen met de vraag wat wil jij écht bereiken, zij gaan over verbinden, over kijken naar wat er speelt, over luisteren naar wat er werkelijk wordt gezegd én wat er niet wordt gezegd, over aanvoelen en benoemen wat mensen zichtbaar raakt. Goede gesprekken gaan ook over goede afspraken, over zeggen wat je doet en over doen wat je zegt.

 

Meer specifiek

Doel

 • Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers.
 • Stimuleren van eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.
 • Vergroten van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid.
 • Activeren van eigen regie in thema’s als vitaliteit en inzetbaarheid.
 • Vergroten van toekomstperspectief vanuit waardering en feed-forward.
 • Moeilijke gesprekken leren voeren met behoud van de relatie.
 • Bevorderen van zelfreflectie en het realiseren van een persoonlijk ontwikkelplan.

Thema’s

 • Respectvol in gesprek, vanuit oprechte interesse.
 • Scheppen van een klimaat van veiligheid, en kwetsbaarheid.
 • Het contact opbouwen, houden en zo nodig herstellen.
 • Emoties herkennen en bespreekbaar maken.
 • De kracht van betekenisvol werk, meesterschap en autonoom werken.
 • Doelen rond eigenaarschap, vitaliteit, inzetbaarheid bespreekbaar maken.
 • Kijken naar wat er speelt, waarderend onderzoeken.
 • Feedback ontvangen en feed-forward geven, vergroten van zelfredzaamheid.
 • Gesprekken in goede banen leiden, vergroten van de weerbaarheid.
 • Verschillen in standpunten benoemen, verkennen en oplossen.
 • Alternatieven vinden voor vluchten, vechten en niet willen bewegen.
 • Je verhaal beheersen én verkennend vertellen.
 • Gedachteroutes van jezelf en van de ander in beeld brengen.
 • Goede besluiten nemen, concrete afspraken maken en opvolgen.
 • Werken met acteur en volledig vanuit casuïstiek, in een klimaat van doel-bereikend werken.
 • Neem telefonisch of middels formulier contact op voor een passende datum.

Doelgroep: leidinggevenden en teamcoördinatoren

Programma: vier dagdelen.