Het Scale-up! programma

Het Scale-up! programma helpt je om jouw organisatie stabiel de toekomst in te leiden.
Waarom het individueel adaptief training en coaching programma?

Deze investering in jezelf en jouw onderneming maakt het mogelijk om met minder inspanning meer resultaat te halen. In het Scale-up programma leer je afgewogen keuzes te maken, geef je een boost aan jouw leiderschapsvaardigheden en leer je hoe je de resultaten van jouw team duurzaam kunt versnellen. Met de juiste focus op continuïteit, productiviteit en kwaliteit ontstaat er  stabiliteit, nodig om jouw onderneming fit te maken voor de volgende stap.

Het programma is ontworpen op basis van vijf elementaire ontwikkelstappen, de schijf van 5;

 1. Doel oriëntatie, bezoeken van de plek der moeite, casuïstiek inbrengen, afspraken vastleggen.
 2. Talenten analyse en competentiematch, onderzoek dat aantoont welk talent ingezet kan worden.
 3. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en lef, door impactvolle coaching met paarden.
 4. Coachen van leiderschapsvaardigheden, intensief en adaptief inspelend op wat al aanwezig is.
 5. Aanvullend individuele begeleiding bij het behalen van ontwikkeldoelen.
 
De meet-up’s

In de meet-up’s komen thema’s aan bod als:

 • De bovenstroom en onderstroom in organisaties.
 • Verbinden van continuïteit, productiviteit en kwaliteit.
 • Businesscase maximalisatie waardecreatie.
 • Leiderschap en leiderschapsvaardigheden.
 • Effectief communiceren in organisaties.
 • Sturen op resultaat.
 • Teamontwikkeling.
Een flexibel maatwerk programma voor scale-up’s:
 • Doeltreffend; een maatwerk programma van 5 maal 3 uur training, om jouw leiderschap een boost te geven.
 • Effectief; inzetten van jouw talenten, verdiepen waar vaardigheden al aanwezig zijn en vanuit persoonlijk leiderschap en lef resultaten versnellen.
 • Uitdagend; exposure-opdrachten, gekozen omdat zij net buiten jouw comfortzone liggen.
 • Rendabel; aanvullend 2 maal 2 uur begeleiding bij het halen van jouw uitdagende ontwikkeldoelen.

De doorlooptijd bedraagt 5 weken voor de training- en coaching meet-up’s,  plus 6 weken voor de aansluitende begeleiding.

Het Scale-up! programma heeft meerwaarde voor jouw persoonlijke- en zakelijke groei!

Geef jouw impact een boost en neem contact op voor een kennismakingsgesprek!