Het Scale-up! programma

 

Waarom het individueel adaptief training en coaching programma?
 1. Het Scale-up! programma helpt je om afgewogen keuzes te maken en de resultaten van jouw team duurzaam te versnellen. Met de juiste focus op continuïteit, productiviteit en kwaliteit kun je jouw organisatie stabiel de toekomst in leiden.
 2. Door individueel en adaptief te trainen zijn oefeningen afgestemd op jouw praktijk én verdiepen we waar dat kan.
 3. Het programma ondersteunt het 70-20-10 denken in organisaties. Leren in de praktijk, aangevuld met coaching en face2face training.
Het programma is ontworpen op basis van vijf elementaire ontwikkelstappen:
 1. Doel oriëntatie, bezoeken van de plek der moeite, vaststellen van competenties en casuïstiek.
 2. Een talenten analyse en competentiematch, om talenten effectief in te kunnen zetten.
 3. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en lef, door 1PK Equine coaching.
 4. Vanuit kerntalenten en persoonlijk leiderschap worden vaardigheden intensief en adaptief getraind.
 5. Aanvullend wordt je individueel begeleid bij het behalen van jouw ontwikkeldoelen.
 
In de meet-up’s behandelen we de thema’s:
 • Werken vanuit kerntalent.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Persoonsgericht argumenteren.
 • Impactvol communiceren.
 • Leiderschap en leiderschapsvaardigheden.
 • Omgaan met weerstand (bovenstroom en onderstroom).
 • Onderhandelen vanuit wederzijdse belangen.
 • Sturen op resultaat.
Een flexibel maatwerk programma voor scale-up’s:
 • Vijf meet-up’s van drie uur training en coaching en aansluitend vier uur begeleiding.
 • Tussentijds praktijkopdrachten en reflectieverslagen, afsluitend een eindevaluatie.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek!