Het Scale-up! programma

Het Scale-up! programma helpt je om jouw organisatie stabiel de toekomst in te leiden.

Het individuele adaptieve training- en coaching programma is ontworpen op basis van vijf ontwikkelstappen;

 1. Doel oriëntatie, wegnemen van hindernissen, vaststellen van ontwikkeldoelen, verzamelen van casuïstiek, vastleggen van afspraken.
 2. Talenten analyse, waarmee onderzocht wordt op welke talenten wordt ingezet.
 3. Persoonlijk leiderschap, waarin authenticiteit, reflectie, stevigheid centraal staan.
 4. Vaardigheden training, waarmee specifieke vaardigheden intensief en adaptief worden getraind.
 5. Individuele coaching, waarmee je begeleid wordt bij het realiseren van jouw ontwikkeldoelen.

Tussentijds voer je praktijkopdrachten uit, schrijf je reflectieverslagen en ontvang je een heldere rapportage over de voortgang.  Afsluitend vind er een eindevaluatie plaats.

 
De meet-up’s

In de meet-up’s worden de volgende thema’s behandeld:

 • De bovenstroom en onderstroom in organisaties.
 • Verbinden van continuïteit, productiviteit en kwaliteit.
 • Businesscase maximalisatie waardecreatie.
 • Leiderschap en leiderschapsvaardigheden.
 • Effectief communiceren in organisaties.
 • Sturen op resultaat.
 • Teamontwikkeling.

Zie jij de meerwaarde van het Scale-up! programma voor jouw persoonlijke- en zakelijke groei én de groei van jouw onderneming? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Waarom?

Deze investering in jezelf en jouw onderneming maakt het mogelijk om met minder inspanning meer resultaat te halen. In het Scale-up programma leer jij afgewogen keuzes te maken, geef jij een boost aan jouw leiderschapsvaardigheden en leer jij hoe je de resultaten van jouw team duurzaam kunt versnellen. Met de juiste focus op continuïteit, productiviteit en kwaliteit ontstaat er de stabiliteit die nodig is om jouw onderneming fit te maken voor de volgende stap.

De methode adaptief trainen en coachen is:

 • Doeltreffend; het betreft een maatwerk ontwikkelprogramma van vijf maal drie uur, waarin je intensief oefent met cases uit jouw praktijk.
 • Werkend; er is direct verdieping waar vaardigheden al aanwezig zijn.
 • Rendabel; door aanvullend tweemaal twee uur coaching wordt je ondersteund bij het behalen van jouw ontwikkeldoelen.

De doorlooptijd bedraagt 8 weken voor de training- en coaching meet-up’s,  plus 6 weken voor de aansluitende coaching.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

Heb je vragen, bel met 06 36 46 39 29.