Het Skill-up! programma

Het Skill-up! programma helpt je om in jouw vakgebied resultaten te versnellen.

Het individuele adaptieve training- en coaching programma is ontworpen op basis van vijf ontwikkelstappen;

 1. Doel oriëntatie, wegnemen van hindernissen, vaststellen van ontwikkeldoelen, verzamelen van casuïstiek, vastleggen van afspraken.
 2. Talenten analyse, waarmee onderzocht wordt op welke talenten wordt ingezet.
 3. Persoonlijk leiderschap, waarin authenticiteit, reflectie, stevigheid centraal staan.
 4. Vaardigheden training, waarmee specifieke vaardigheden intensief en adaptief worden getraind.
 5. Individuele coaching, waarmee je begeleid wordt bij het realiseren van jouw ontwikkeldoelen.

Tussentijds voer je praktijkopdrachten uit, schrijf je reflectieverslagen en ontvang je een heldere rapportage over de voortgang.  Afsluitend vind er een eindevaluatie plaats.

De meet-up’s

Afhankelijk van waar je op dat moment staat worden actuele thema’s behandeld als:

 • Vanuit verbinding werken aan de bedoeling.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • De bovenstroom en onderstroom in organisaties.
 • Persoonsgericht argumenteren.
 • Effectief communiceren en samenwerken.
 • Omgaan met weerstand, tegenslag en succes.
 • Strategisch onderhandelen.
 • Sturen op resultaat.

Zie jij de meerwaarde van het Skill-up! programma voor jouw persoonlijke- en zakelijke groei? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Waarom?

Jouw vakinhoudelijke kennis en kijk op zaken is waardevol. Kennis alleen is echter geen garantie voor succes. Succes behalen hangt ook samen met goed ontwikkelde professionele vaardigheden. Het Skill-up! programma is een intensief programma, volledig gericht op jouw persoonlijke ontwikkeldoelen.

De methode adaptief trainen en coachen is:

 • Doeltreffend; het betreft een maatwerk ontwikkelprogramma van vijf maal drie uur, waarin je intensief oefent met cases uit jouw praktijk.
 • Werkend; er is direct verdieping waar vaardigheden al aanwezig zijn.
 • Rendabel; door aanvullend tweemaal twee uur coaching wordt je ondersteund bij het behalen van jouw ontwikkeldoelen.

De doorlooptijd bedraagt 8 weken voor de training- en coaching meet-up’s,  plus 6 weken voor de aansluitende coaching.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

Heb je vragen, bel met 06 36 46 39 29.