Het Speak-up! programma

Het Speak-up! programma helpt je om weerbaarder te worden in jouw organisatie.
Waarom het individueel adaptief training en coaching programma?
 1. Om in jouw organisatie tot bloei te komen zijn persoonlijk leiderschap, lef én gespreksvaardigheden nodig. Door met meer impact te communiceren gaan collega’s en klanten meer naar jou luisteren.
 2. Door individueel te trainen zijn oefeningen afgestemd op jouw praktijk en door adaptief te trainen is het niveau waarop oefeningen worden aangeboden afgestemd op jouw kennis en vaardigheden én verdiepen we waar dat kan.
 3. Het programma ondersteunt het 70-20-10 denken in organisaties. Leren in de praktijk, aangevuld met coaching en face2face training.
Het programma is ontworpen op basis van vijf ontwikkelstappen:
 1. Doel oriëntatie, bezoeken van de plek der moeite, casuïstiek inbrengen, afspraken vastleggen.
 2. Talenten analyse en competentiematch, onderzoek dat aantoont welk talent ingezet kan worden.
 3. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en lef, door impactvolle coaching met paarden.
 4. Trainen en coachen van vaardigheden, intensief en adaptief inspelend op wat al aanwezig is.
 5. Aanvullend individuele begeleiding bij het behalen van ontwikkeldoelen.

Tussentijds praktijkopdrachten en reflectieverslagen en afsluitend een eindevaluatie.

 
 De meet-up’s

Afhankelijk van waar je op dat moment staat worden actuele thema’s behandeld als:

 • Kwetsbaarheid professioneel inzetten.
 • Talenten én valkuilen.
 • Persoonlijk leiderschap en lef.
 • Uitgangspunten van effectief communiceren.
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Waarde toevoegen, hoe doe je dat.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • In gesprek blijven in lastige situaties.
 • Sturen op resultaat, initiatief nemen en de regie houden.
Een flexibel maatwerk programma voor professionals:
 • Doeltreffend; een maatwerk programma van 5 maal 3 uur training, om jouw vaardigheden een boost te geven.
 • Effectief; inzetten van jouw talenten, verdiepen waar vaardigheden al aanwezig zijn en vanuit persoonlijk leiderschap en lef resultaten versnellen.
 • Uitdagend; exposure-opdrachten, gekozen omdat zij net buiten jouw comfortzone liggen.
 • Rendabel; aanvullend 2 maal 2 uur begeleiding bij het halen van jouw uitdagende ontwikkeldoelen.

De doorlooptijd bedraagt 5 weken voor de training- en coaching meet-up’s,  plus 6 weken voor de aansluitende begeleiding.

Het Speak-up! programma heeft meerwaarde voor jouw persoonlijke- en zakelijke groei!

Geef je gespreksvaardigheden een boost, neem contact op voor een kennismakingsgesprek!