Het Speak-up! programma

Waarom het individueel adaptief training en coaching programma?
 1. In organisaties gaat het om doelgericht communiceren vanuit een heldere visie en goed ontwikkelde vaardigheden.
 2. Door individueel en adaptief te trainen zijn oefeningen afgestemd op jouw praktijk én verdiepen we waar dat kan.
 3. Het programma ondersteunt het 70-20-10 denken in organisaties. Leren in de praktijk, aangevuld met coaching en face2face training.
Het programma is ontworpen op basis van vijf elementaire ontwikkelstappen:
 1. Doel oriëntatie, bezoeken van de plek der moeite, vaststellen van competenties en casuïstiek.
 2. Een talenten analyse en competentiematch, om talenten effectief in te kunnen zetten.
 3. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en lef, door 1PK Equine coaching.
 4. Vanuit kerntalenten en persoonlijk leiderschap worden vaardigheden intensief en adaptief getraind.
 5. Aanvullend wordt je individueel begeleid bij het behalen van jouw ontwikkeldoelen.
 
In de meet-up’s behandelen we de thema’s:
 • Kwetsbaarheid professioneel inzetten.
 • Talenten én valkuilen.
 • Persoonlijk leiderschap en lef.
 • Uitgangspunten van effectief communiceren.
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Waarde toevoegen, hoe doe je dat.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • In gesprek blijven in lastige situaties.
 • Sturen op resultaat, initiatief nemen en de regie houden.
Een flexibel maatwerk programma:
 • Vijf meet-up’s van drie uur training en coaching en aansluitend vier uur begeleiding.
 • Tussentijds praktijkopdrachten en reflectieverslagen, afsluitend een eindevaluatie.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek!