Het Speak-up! programma

Het Speak-up! programma helpt je om weerbaarder te worden in jouw organisatie.

Het individuele adaptieve training- en coaching programma is ontworpen op basis van vijf ontwikkelstappen;

 1. Doel oriëntatie, wegnemen van hindernissen, vaststellen van ontwikkeldoelen, verzamelen van casuïstiek, vastleggen van afspraken.
 2. Talenten analyse, waarmee onderzocht wordt op welke talenten wordt ingezet.
 3. Persoonlijk leiderschap, waarin authenticiteit, reflectie, stevigheid centraal staan.
 4. Vaardigheden training, waarmee specifieke vaardigheden intensief en adaptief worden getraind.
 5. Individuele coaching, waarmee je begeleid wordt bij het realiseren van jouw ontwikkeldoelen.

Tussentijds voer je praktijkopdrachten uit, schrijf je reflectieverslagen en ontvang je een heldere rapportage over de voortgang.  Afsluitend vind er een eindevaluatie plaats.

 
De meet-up’s

Afhankelijk van waar je op dat moment staat worden actuele thema’s behandeld als:

 • Kwetsbaarheid professioneel inzetten.
 • Lef, talenten én valkuilen.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Uitgangspunten van effectief communiceren.
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Waarde toevoegen, hoe doe je dat.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • In gesprek blijven in lastige situaties.
 • Sturen op resultaat, initiatief nemen en de regie houden.

Zie jij de meerwaarde van het Speak-up! programma voor jouw persoonlijke- en zakelijke groei? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Waarom?

Het Speak-up! programma is een intensief programma, volledig gericht op het ontwikkelen van jouw weerbaarheid door het oefenen van jouw vaardigheden in een veilige omgeving. In dit programma leer je hoe je met andere ogen kunt kijken naar interactie. Je leert om voor jouw belangen te staan, zonder de belangen van de ander tekort te doen. Als jij merkt dat de energie er aan alle kanten uitloopt waardoor jij het plezier in jouw werk verliest, schrijf je dan in voor het Speak-up! programma!

De methode adaptief trainen en coachen is:

 • Doeltreffend; het betreft een maatwerk ontwikkelprogramma van vijf maal drie uur, waarin je intensief oefent met cases uit jouw praktijk.
 • Werkend; er is direct verdieping waar vaardigheden al aanwezig zijn.
 • Rendabel; door aanvullend tweemaal twee uur coaching wordt je ondersteund bij het behalen van jouw ontwikkeldoelen.

De doorlooptijd bedraagt 8 weken voor de training- en coaching meet-up’s,  plus 6 weken voor de aansluitende coaching.

Een zaak van werknemer én werkgever, want thema’s als eigenaarschap, vitaliteit en inzetbaarheid staan tenslotte hoog op de agenda. Voor informatie over de voordelen voor de werkgever, klik hier.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!

Heb je vragen, bel met 06 36 46 39 29.