Het Speed-up! programma

Het Speed-up! programma helpt je om sneller vooruit te komen in jouw organisatie.

 

Waarom het individueel adaptief training en coaching programma?
 1. Als inhoudsdeskundige merk je dat in jouw praktijk diepgaande kennis alleen niet volstaat. Persoonlijk leiderschap, lef, gespreksvaardigheden en organisatie sensibiliteit zijn nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
 2. Door individueel te trainen hoef je jouw unieke idee niet te delen met anderen en door adaptief te trainen is het niveau waarop oefeningen worden aangeboden afgestemd op jouw kennis en vaardigheden en verdiepen we waar dat kan.
 3. Het programma gaat uit van het 70-20-10 principe, leren in de praktijk, aangevuld met coaching en face2face training.
Het programma is ontworpen op basis van vijf elementaire ontwikkelstappen:
 1. Doel oriëntatie, bezoeken van de plek der moeite, casuïstiek inbrengen, afspraken vastleggen.
 2. Talenten analyse en competentiematch, onderzoek dat aantoont welk talent ingezet kan worden.
 3. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en lef, door impactvolle coaching met paarden.
 4. Trainen en coachen van vaardigheden, intensief en adaptief inspelend op wat al aanwezig is.
 5. Aanvullend individuele begeleiding bij het behalen van ontwikkeldoelen.

Tussentijds praktijkopdrachten en reflectieverslagen en afsluitend een eindevaluatie.

De meet-up’s

Afhankelijk van waar je op dat moment staat worden actuele thema’s behandeld als:

 • Praktijkcase, van idee naar realisatie.
 • Tien principes van sprongsgewijze vernieuwing.
 • Contextgevoeligheid en organisatiegevoeligheid.
 • Jouw talenten inzetten voor waardecreatie.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Persoonsgericht argumenteren.
 • Effectief communiceren en samenwerken.
 • Sturen op resultaat.
 • Omgaan met weerstand, tegenslag en succes.
Een flexibel maatwerk programma om sneller vooruit te komen:
 • Doeltreffend; een maatwerk programma van 5 maal 3 uur training met impact, om jouw ideeën wél op de agenda te krijgen.
 • Effectief; inzetten van jouw talenten, verdiepen waar vaardigheden al aanwezig zijn en vanuit persoonlijk leiderschap en lef resultaten versnellen.
 • Uitdagend; exposure-opdrachten, gekozen omdat zij net buiten jouw comfortzone liggen.
 • Rendabel; aanvullend 2 maal 2 uur begeleiding bij het halen van jouw uitdagende ontwikkeldoelen.

De doorlooptijd bedraagt 5 weken voor de training- en coaching meet-up’s,  plus 6 weken voor de aansluitende begeleiding.

Het Speed-up! programma heeft meerwaarde voor jouw persoonlijke- en zakelijke groei!
Versnel resultaat, neem contact op voor een kennismakingsgesprek!