Het Start-up! programma

Het Start-up! programma helpt je om meer uit jouw business te halen.

Het individuele adaptieve training- en coaching programma is ontworpen op basis van vijf ontwikkelstappen;

 1. Doel oriëntatie, wegnemen van hindernissen, vaststellen van ontwikkeldoelen, verzamelen van casuïstiek, vastleggen van afspraken.
 2. Talenten analyse, waarmee onderzocht wordt op welke talenten wordt ingezet.
 3. Persoonlijk leiderschap, waarin authenticiteit, reflectie, stevigheid centraal staan.
 4. Vaardigheden training, waarmee specifieke vaardigheden intensief en adaptief worden getraind.
 5. Individuele coaching, waarmee je begeleid wordt bij het realiseren van jouw ontwikkeldoelen.

Tussentijds voer je praktijkopdrachten uit, schrijf je reflectieverslagen en ontvang je een heldere rapportage over de voortgang.  Afsluitend vind er een eindevaluatie plaats.

De meet-up’s

In de meet-up’s worden de volgende thema’s behandeld:

 • Haal meer uit je businesscase.
 • Sales ambities en sales proces.
 • Jouw talenten effectief inzetten.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Het principe waarde verkopen.
 • De vraag achter de vraag kennen.
 • Structuur aanbrengen in je klantgesprek.
 • Inspelen op behoeften van klanten!
 • Onderscheidend offreren.
 • Sturen op maximaal resultaat.
 • Omgaan met weerstand, tegenslag en succes.
 • Aanscherpen van jouw verkoop vaardigheden.

Zie jij de meerwaarde van het Start-up! programma voor jouw persoonlijke- en zakelijke groei én de groei van jouw onderneming? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Waarom?

Door te focussen op de mogelijkheden die jouw markt biedt, meer structuur aan te brengen in jouw verkoopinspanningen en door actief te sturen op de kwaliteit van jouw gesprekken, realiseer jij meer omzet en marge met dezelfde inspanningen. Tegelijkertijd biedt de methode uit het programma meer zekerheid in het realiseren van jouw verkoopdoelstellingen.

De methode adaptief trainen en coachen is:

 • Doeltreffend; het betreft een maatwerk ontwikkelprogramma van vijf maal drie uur, waarin je intensief oefent met cases uit jouw praktijk.
 • Werkend; er is direct verdieping waar vaardigheden al aanwezig zijn.
 • Rendabel; door aanvullend tweemaal twee uur coaching wordt je ondersteund bij het behalen van jouw ontwikkeldoelen.

De doorlooptijd bedraagt 8 weken voor de training- en coaching meet-up’s,  plus 6 weken voor de aansluitende coaching.

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Voor vragen, bel met 06 36 46 39 29.