Het verschil maken

Het verschil maken door de kunst van leren kijken toe te passen

Begin januari van dit schooljaar nam ik 5 groepen over van tal van voorgangers die het niet volhielden. Moeilijke groepen werd mij gezegd en 1 groep de allermoeilijkste.

Alle leerlingen hadden in deze groepen ook cijfers gekregen voor mijn vak (Duits). Ik heb eens goed gekeken waarop deze cijfers waren gebaseerd. Het waren toetsen op basis van leerstof en methode die hen was aangereikt maar slecht of in het geheel niet is uitgelegd of getraind. Deze cijfers zeiden mij niks over de vaardigheden van deze leerlingen. Dezelfde cijfers zijn wel aanleiding om tal van leerlingen naar de lenteschool te sturen. De bestaande methode heb ik direct in januari afgeschaft en projecten van zes weken daarvoor in de plaats ingevoerd. De leerlingen mochten zelf met onderwerpen komen zodat het ook echt hun project werd. Vervolgens heb ik het eindresultaat en de manier waarop ze hebben gewerkt beoordeeld. Het cijfer dat ik geef kreeg een zware weging. Die cijfers heb ik ingevoerd in SOM today. Tal van leerlingen hoeven nu niet meer naar de lenteschool en krijgen in mei de vakantie die zij verdienen.

De zogenaamde moeilijkste groep heb ik de eerste tien minuten laten uitrazen en vervolgens de kunst van leren kijken toegepast om het kind achter de leerling te zien. Daarna heb ik verbinding gemaakt met een tragisch persoonlijk verhaal. Het kwam er op neer dat je in het leven alles kwijt kunt raken en dat alles van je kan worden afgepakt, behalve datgene wat je weet. De “moeilijkste” groep weet al heel veel, maar ik weet meer, en ik ga ze helpen om net zo veel te weten als ik. Ik vertel ze dat in hun (straat)taal. Daarna heb ik deze groep opgesplitst. Leerlingen met de meeste gedragsproblemen bleven in mijn buurt de anderen mochten elders zitten. Ik pendel indien nodig tussen beide subgroepen. Sommige leerlingen kunnen prima zelfstandig  werken, die hebben mijn aandacht pas nodig als ze er zelf om vragen. Dit werkt uitstekend. De zogenaamde moeilijkste groep is voor mij de makkelijkste geworden.

We zijn nu 12 weken verder. De manier waarop ik met deze groep werk is nu schoolbreed overgenomen en geldt nu voor alle vakken. De leerlingen die de meeste aandacht vergen zijn uit de rest van de groep gehaald en krijgen per les en per vak een extra begeleider. Een consultantbureau heeft er 12 weken overgedaan om mijn idee voor veel geld als oplossing in te voeren en in de uitvoering daarvan neer te leggen bij collega’s en extra toezichthouders. Je moet het maar durven. En ook nog 12 weken te laat. 

Rob