Teamsessie met het management

Met het management in een inspirerende omgeving actuele vraagstukken eens tegen het licht houden, de klokken gelijk zetten? Weten wat je aan elkaar hebt en kunnen vertrouwen op elkaars kwaliteiten en professionaliteit, maakt dat ondernemingen ook in zwaar weer goed koers weten te  houden.

Doelen

  • Weten wat je aan elkaar hebt met betrekking tot intenties, kwaliteiten, criteria, visie, doelen.
  • Bewustzijn van hoe macht wordt uitgeoefend en hoe besluiten tot stand komen.
  • Uitspreken van verwachtingen en uitspreken van het vertrouwen in elkaar.
  • Gezamenlijke visie op ondernemerschap, waarde creatie, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, communicatie en gedragsregels.
  • Gezamenlijke visie op de identiteit van de onderneming, op waarden/normen/cultuur, benodigde kwaliteiten, wenselijk gedrag en concrete resultaatgebieden.
  • Visie ontwikkeling op leiderschap, leiderschapsstijl afstemmen op strategische doelen.
  • DNA benoemen, ontwikkelpotentieel in kaart brengen en paden ontwikkelen voor gerichte competentieontwikkeling.
  • Gezamenlijke visie ontwikkeling op het aantrekken, ontwikkelen, motiveren, stimuleren, borgen en belonen van individuele kwaliteiten/competenties.
  • Bewustzijn van het effect van voorleven en strategische communiceren.


Natuurlijk veranderen (in) ondernemingen

Hoe krijg je je medewerkers mee bij een organisatieverbetering en zorg je ervoor dat vitale medewerkers niet als eerste opstappen. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers noodzakelijke veranderingen in jouw onderneming gaan zien als een logisch gevolg van wat er om hen heen gebeurt. Het succes zit in de factor mens, terwijl de aandacht vaak ligt bij de nieuwe structuur, het verbeteren van processen en het afbouwen van ’menselijk kapitaal’. De gevolgen zijn; onrust, weerstand, ongewenst vroegtijdig verloop, dalende productiviteit en een afnemend psychologisch contract. Kortom, langdurige trajecten en hoge kosten die zich over vele jaren uitstrekken! Bij verbeteren gaat het om afwegen welke ingrepen nodig zijn om het onderscheidend vermogen van de onderneming te versterken. Wie kan het proces van veranderen leiden zodat er waarde wordt gecreëerd. Wie ontwikkelt die visie, toont het noodzakelijk leiderschap en brengt mensen in beweging? Ben jij dat?
Didactiek, train de trainer

Heb je een kennisintensieve organisatie en je wilt de trainingen aan je klanten een meer representatief karakter te geven? Investeer dan in het ontwikkelen van contactuele-, communicatieve-, sociale- en didactische vaardigheden van je trainers. In de training Didactiek gaat het om ambassadeurschap, om het ontwikkelen van reflectief vermogen, om het steviger betrekken van eindgebruikers bij je organisatie, om het signaleren van commerciële kansen en om het werken met trainingsstandaards en creatieve werkvormen. Om bij jouw klanten het verschil te maken.