MindSonar®

MindSonar® maakt mensen bewust van hoe eigen gedrag dat van anderen beïnvloedt. Door eigen gedrag aan te passen wordt het mogelijk om het gedrag van anderen te veranderen. Daarmee komt het beïnvloeden van gedrag binnen de cirkel van invloed.

Het prettige aan dit meetinstrument is dat de criteria, drijfveren en denkstijlen direct zichtbaar zijn in gedrag. Mensen doen bijvoorbeeld de denkstijlen ‘specifiek’ en ‘voldoet wel’ op het moment dat zij met zeer gedetailleerde voorbeelden aangeven dat zij de denkstijlen herkennen.

Denkstijlen die sterk aanwezig zijn beïnvloeden ook sterk je waarneming. Bijvoorbeeld een collega die de denkstijl ‘voldoet niet’ heeft, ziet als eerste wat er niet klopt. De collega met de denkstijl ‘voldoet wel’, ziet als eerste wat er wél klopt. Als beide denkstijlen bij beide collega’s sterk ontwikkeld zijn kan dit tussen beide collega’s onbegrip en irritatie (allergie) opleveren. Van elkaar deze denkstijlen leren kennen levert daarentegen inzicht in de oorzaken van gedrag op, het verklaart waarom de ander doet wat zij of hij doet.

In de brochure hierna tref je een beschrijving aan van de mogelijkheden die MindSonar® biedt. Wil je verder praten over de mogelijkheden van MindSonar®, wij lichten de inhoud van de brochure graag toe T: (+31) 6 36463929, M: info@meestersvanschier.nl.

Flyer Meesters van Schier en Mindsonar web