Natuurlijk veranderen (in) ondernemingen

 

Hoe krijg je je medewerkers mee bij een organisatieverbetering en zorg je ervoor dat vitale medewerkers niet als eerste opstappen. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers noodzakelijke veranderingen in jouw onderneming gaan zien als een logisch gevolg van wat er om hen heen gebeurt. Het succes zit in de factor mens. De aandacht ligt echter vaak bij herstructurering, het transformeren van processen en het afbouwen van ’menselijk kapitaal’. De gevolgen; onrust, weerstand, ongewenst vroegtijdig verloop, dalende productiviteit en een afnemend psychologisch contract. Kortom, langdurige trajecten en hoge kosten die zich over vele jaren uitstrekken! Bij verbeteren gaat het om afwegen welke ingrepen nodig zijn om het onderscheidend vermogen van de onderneming te versterken. Wie kan het proces van veranderen leiden zodat er opnieuw waarde wordt gecreëerd. Wie ontwikkelt visie, toont leiderschap en brengt mensen in beweging? Ben jij dat?

 

Doel

  • Ontwikkelen van een eigen visie op ecologisch veranderen en deze visie vertalen naar een concrete strategie en gedragen verander architectuur.
  • Capabel om een veranderstrategie te ontwikkelen die op de korte termijn rekening houdt met wat er speelt, op de middellange termijn waarde toevoegt aan het onderscheidend vermogen van de onderneming en op de lange termijn waarde borgt voor stakeholders van de organisatie.
  • Bewust zijn van de menselijke maat, eigen kwaliteiten, valkuilen en allergieën in relatie tot die van belangrijke anderen waarmee verandering ingezet en doorgezet moet worden.
  • Formuleren van beleid aan de hand van doelen en criteria, samengevat in een helder communicatieplan.
  • Concreet maken van een gedegen verbeterplan waarin de belangrijkste ontwikkelpunten voor de in te zetten verbetering.

 

Doelgroep: verander(verbeter)managers, leidinggevenden.

Duur van het programma: vier dagdelen met overnachting.

Voorwaarde voor deelname: verantwoordelijkheid op het niveau van continuïteit en productiviteit.