Schoolbesturen

Het blijkt vaak een hele uitdaging te zijn voor scholen om wat ze in hun missie en visie zeggen te vertalen naar de praktijk. Talentvorming en het beste uit de leerling halen in een veilige leeromgeving is vaak te lezen op schoolsites. Als we die uitgangspunten toetsen blijkt de realiteit nog al eens ver weg te staan van wat wordt beoogd. Het heeft alles te maken met een vastgenagelde cultuur van de school, met bestaande structuren, met dichtgetimmerde jaarprogramma’s, met verouderde lesmethoden en toetsen en de gewoonten van docenten om vast te houden aan het bekende. Leidinggevenden zijn meer bezig met het managen van dagelijkse beslommeringen dan het daadwerkelijk implementeren van de visie. En dus loopt de school per definitie achter de feiten aan en is niet bij machte om functionele tijd te nemen voor zelfreflectie en doel bereikende verbetering.

Meesters van Schier kan helpen.

  • In kaart brengen van de tevredenheid van samenwerken en in kaart brengen van persoonlijke profielen van teamleiders.
  • Training van schoolleiding. Vertrouwen, durven, doen.
  • Training van de docent. Leren kijken, luisteren en durven loslaten. Onderwijs op maat is kijken maar de behoefte van de individuele leerling en veel sneller differentiëren in lesaanbod dan nu het geval is.
  • Praktische herinrichting van lesruimten gebaseerd op het uitgangspunt dat de leerling zich veilig voelt, zich thuis voelt en gezien voelt.
  • Concrete invulling van het adagium dat de school er is voor de leerling en niet andersom, dus onderzoek de wensen en behoeften van de leerlingen en stel een didactisch en pedagogisch plan op met hen als wezenlijke gesprekspartners.
  • Kies voor vakgroepshoofden die het vertrouwen hebben van leerlingen, die innovatief willen zijn en de mening van de leerlingen serieus nemen.