Schoolbesturen die het verschil willen maken

Het blijkt vaak een hele uitdaging te zijn voor scholen om, dat wat zij in hun missie en visie zeggen, te vertalen naar de praktijk. Talentvorming en het beste uit de leerling halen in een veilige leeromgeving is vaak te lezen op schoolsites. Als wij die uitgangspunten toetsen, blijkt de realiteit nog al eens ver weg te staan van wat wordt beoogd. Wat uiteenlopende problemen met zich meebrengt die bestaand gedrag versterken.

Het heeft alles te maken met de cultuur van vasthouden aan beproefde structuren, aan beproefde jaarprogramma’s, aan beproefde lesmethoden en aan beproefde toetsen én de gewoonten van docenten om vast te houden aan het bekende. Leidinggevenden zijn meer bezig met het managen van dagelijkse beslommeringen dan met het daadwerkelijk implementeren van de visie. Scholen zijn onvoldoende bij machte om functionele tijd te nemen voor zelfreflectie en doel-bereikende verbetering, waardoor vernieuwing uitblijft.

Meesters van Schier kan helpen.

  • Wij helpen de schoolleiding zich te ontwikkelen op de thema’s Vertrouwen, Durven en Doen. Uitgangspunt is dat vakgroep hoofden het vertrouwen hebben van leerlingen, innovatief zijn en de mening van leerlingen serieus te nemen.  
  • In het kader van ‘weten wat je aan elkaar hebt’ brengen wij de kwaliteit van samenwerken in kaart en helpen wij teamleiders elkaar beter te begrijpen aan de hand van persoonlijke drijfveren en talenten.
  • Wij ontwikkelen docenten in Leren kijken, Leren luisteren en Durven loslaten. Onderwijs op maat is kijken naar de behoefte van de individuele leerling en veel sneller differentiëren in lesaanbod dan vaak nu het geval is.
  • Wij begeleiden bij het concreet invulling geven aan het adagium dat de school er is voor de leerling en niet andersom. Dat verlangt onderzoek naar de wensen en behoeften van de leerlingen en het ontwikkelen van een didactisch en pedagogisch plan met leerlingen als wezenlijke gesprekspartners.

Meer lezen over hoe wij het aanpakken? Klik hier.

Wil je als school het verschil gaan maken, neem dan contact met ons op. T: (+31) 6 36463929, M: info@meestersvanschier.nl