Quickscan

Quickscan

O=onvoldoende, OG=onder gemiddeld, V=voldoende, BG=Boven gemiddeld, G=goed

  Gespreksvoering op maat                                                                                                
  Basis  O  OG  V  BG  G  
1. Wordt er geïnvesteerd in de onderlinge relatie? 1 2 3 4 5  
2. Zijn de gespreksdoelen duidelijk? 1 2 3 4 5  
3. Worden er vragen gesteld om te begrijpen? 1 2 3 4 5  
4. Wordt er samengevat? 1 2 3 4 5  
5. Wordt er naar elkaar geluisterd? 1 2 3 4 5  
6. Worden afgesproken tijden aangehouden? 1 2 3 4 5  
7. Levert iedereen een bijdrage? 1 2 3 4 5  
8. Houdt men rekening met elkaar? 1 2 3 4 5  
9. Wordt iedereen gehoord en begrepen? 1 2 3 4 5  
10. Wordt er respectvol met elkaar omgegaan? 1 2 3 4 5  
11. Worden er concrete afspraken gemaakt? 1 2 3 4 5  
  Gemiddelde score 1 2 3 4 5  
               
  Gevorderd O OG V BG G  
12. Is  iedereen zichzelf? 1 2 3 4 5  
13. Is er oprechte interesse? 1 2 3 4 5  
14. Is iedereen betrokken? 1 2 3 4 5  
15. Is het grote plaatje duidelijk voor iedereen? 1 2 3 4 5  
16. Is er voldoende inzicht en overzicht? 1 2 3 4 5  
17. Zijn de belangen duidelijk voor iedereen? 1 2 3 4 5  
18.  Worden alle meningen uitgesproken? 1 2 3 4 5  
19. Zijn uitspraken eenduidig? 1 2 3 4 5  
20. Worden vaagheden uitgedaagd? 1 2 3 4 5  
21. Worden er gestuurd met vragen en samenvatten? 1 2 3 4 5  
22. Wordt ontbrekende informatie aangevuld? 1 2 3 4 5  
23. Worden tegenstrijdigheden benoemd? 1 2 3 4 5  
24. Worden storingen benoemd? 1 2 3 4 5  
25. Wordt lichaamstaal gezien en benoemd? 1 2 3 4 5  
26. Worden de feiten genoemd en gehoord? 1 2 3 4 5  
27. Wordt er feedback gegeven? 1 2 3 4 5  
28. Wordt feedback geaccepteerd? 1 2 3 4 5  
  Gemiddelde score 1 2 3 4 5  
               
  Excellent O OG V BG G  
29. Wordt macht positief uitgeoefend? 1 2 3 4 5  
30. Wordt iedereen voldoende uitgedaagd? 1 2 3 4 5  
31. Komt men op voor elkaars belangen? 1 2 3 4 5  
32. Worden bijdragen positief ontvangen? 1 2 3 4 5  
33. Voegen bijdragen daadwerkelijk iets toe? 1 2 3 4 5  
34. Wordt er waardering geuit? 1 2 3 4 5  
35. Voelt ieder zich gewaardeerd? 1 2 3 4 5  
36. Worden emoties benoemd? 1 2 3 4 5  
37. Worden conclusies afgewogen getrokken? 1 2 3 4 5  
38. Worden (nieuwe)e inzichten met elkaar gedeeld? 1 2 3 4 5  
39. Wordt de route van besluiten met elkaar gedeeld? 1 2 3 4 5  
40. Wordt er kwetsbaarheid getoond? 1 2 3 4 5  
41. Verdiepen mensen zich in elkaar en elkaars situatie? 1 2 3 4 5  
42. Worden verontschuldigingen geuit? 1 2 3 4 5  
43. Wordt er moeite gedaan om samen tot (nieuwe) afspraken te komen? 1 2 3 4 5  
44. Wordt er voortgebouwd op elkaars ideeën? 1 2 3 4 5  
45. Is overwogen hoe er wordt besloten? 1 2 3 4 5  
46. Is gewogen wie bij de besluitvorming wordt betrokken? 1 2 3 4 5  
47. Zijn besluiten onderbouwd en gewogen? 1 2 3 4 5  
48. Is er voldoende draagvlak bij besluiten? 1 2 3 4 5  
49. Wordt de wijsheid van de minderheid benut? 1 2 3 4 5  
50. Zijn consequenties van besluiten duidelijk voor iedereen? 1 2 3 4 5  
51. Weten alle betrokkenen wat wanneer van wie wordt verwacht? 1 2 3 4 5  
52. Zijn de noodzakelijke stappen uitgezet in de tijd? 1 2 3 4 5  
53. Wordt er samengewerkt? 1 2 3 4 5  
54. Is er sprake van co-creatie? 1 2 3 4 5  
55. Worden afspraken nagekomen? 1 2 3 4 5  
56. Wordt de kwaliteit van besluiten geëvalueerd? 1 2 3 4 5  
57. Toont ieder de beste versie van zichzelf? 1 2 3 4 5  
58. Haalt ieder de beste versie uit elkaar? 1 2 3 4 5  
  Gemiddelde score  1 2 3 4 5  
 
   

Gemiddelde score Basis

Conclusie:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 
   

Gemiddelde score Gevorderd

Conclusie:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 
   

Gemiddelde score Excellent

Conclusie:

 

Ligt de gemiddelde score onder je ambitie, neem dan contact met ons op. 

T: (+31) 6 36463929, info@meestersvanschier.nl. 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5