Teamsessie met het management

Met het management in een inspirerende omgeving actuele vraagstukken eens tegen het licht houden, de klokken gelijk zetten? Weten wat je aan elkaar hebt en kunnen vertrouwen op elkaars kwaliteiten en professionaliteit, maakt dat ondernemingen ook in zwaar weer goed koers weten te  houden.

Doelen

 • Weten wat je aan elkaar hebt met betrekking tot intenties, kwaliteiten, criteria, visie, doelen.
 • Bewustzijn van hoe macht wordt uitgeoefend en hoe besluiten tot stand komen.
 • Uitspreken van verwachtingen en uitspreken van het vertrouwen in elkaar.
 • Gezamenlijke visie op ondernemerschap, waarde creatie, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, communicatie en gedragsregels.
 • Gezamenlijke visie op de identiteit van de onderneming, op waarden/normen/cultuur, benodigde kwaliteiten, wenselijk gedrag en concrete resultaatgebieden.
 • Visie ontwikkeling op leiderschap, leiderschapsstijl afstemmen op strategische doelen.
 • DNA benoemen, ontwikkelpotentieel in kaart brengen en paden ontwikkelen voor gerichte competentieontwikkeling.
 • Gezamenlijke visie ontwikkeling op het aantrekken, ontwikkelen, motiveren, stimuleren, borgen en belonen van individuele kwaliteiten/competenties.
 • Bewustzijn van het effect van voorleven en strategische communiceren.

Thema’s

 • Reflectie, lessons learned.
 • In gesprek, elkaar ‘echt’ leren kennen.
 • De kracht van kwetsbaarheid.
 • Het huis van vertrouwen,
 • Competenties en persoonlijkheden.
 • Rollen, belangen, verwachtingen en afspraken.
 • Teamwork, hoe zet je ieder in zijn kracht.
 • De rol van hygiëne factoren als waarden en normen.
 • Culinair intermezzo in het teken van samen werken.
 • Visie op ondernemerschap en leiderschap.
 • Hoe komen besluiten tot stand.
 • Dienend leiderschap tijdens een interactief diner en wijnproeverij.
 • De plek der moeite, principes uitlijnen in uw organisatie.
 • Waarderend onderzoek (AI) naar het DNA van de onderneming.
 • Betrokkenheid en doel-bereikend werken.
 • Focus op waardecreatie.
 • De kwaliteit van communicatie structuren.
 • De kwaliteit van gespreksvoering.
 • Reflectie en afspraken hoe elkaar scherp te houden.
 • Neem contact op voor een passende datum.

Doelgroep: Managementteam.

Duur van het programma: vier dagdelen met overnachting op een inspirerende locatie.

Voorwaarde voor deelname: verantwoordelijkheid op het niveau van continuïteit.