Uitgangspunten

Uitgangspunten

In verbinding met collega’s en klanten het verschil maken begint met zelf bewust zijn, de juiste overtuigingen en goed ontwikkelde vaardigheden. 

In een systeem waarin mensen samen werken heeft alles betekenis en direct of indirect invloed op de effectiviteit van de organisatie. Zo zien wij in de kwaliteit van de zakelijke gesprekken de effectiviteit waarmee wordt samengewerkt terug. Wij verbeteren de kwaliteit van gesprekken vanuit vier elementen; de kunst van kijken, de kunst van luisteren, de kunst van aanvoelen en de kunst van spreken.  Beginnen met kijken naar wat er speelt en eindigen met afgewogen spreken schept een klimaat van betrokkenheid en doel-bereikend werken.

Onze visie:

Wij werken met praktijksimulaties waarin deelnemers vaardigheden ontwikkelen om hun effectiviteit in gesprekken te vergroten. Het is een effectieve methode waarmee je nieuwe vaardigheden oefent en verankert. Door stapsgewijs kleine verbeteringen aan te brengen ga je zien dat communicatie succesvoller verloopt. Kernwoorden zijn bewust, betrokken, resultaat en plezier.

Leren in praktijksimulaties is leren met beleving, zo worden herinneringen direct in het lange termijn geheugen opgeslagen. Impactvolle werkvormen in een veilige leeromgeving prikkelen zintuiglijk en dagen uit om spelenderwijs te experimenteren en grenzen te verleggen. Wij betrekken leidinggevenden direct bij dit leerproces, daarmee borgen wij het resultaat van de training in de organisatie. 

Wij hebben de overtuiging dat leren en verbeteren sneller gaat als er al doende nieuwe inzichten ontstaan (paradigma shift), als relevante vaardigheden zijn ontwikkeld én als jij daarmee succes hebt beleefd. Kleine verbeteringen leiden zo tot grootse veranderingen in het contact met klanten en collega’s.

Wij oefenen gespreksvaardigheden tijdens het simuleren van bijvoorbeeld een vergadering of bij het uitvoeren van cases.

Meer lezen over onze aanpak bij teamontwikkeling, klik dan hier.