Over ons

 

Volgens Claire W Graves is de grootste uitdaging van de mens, leren omgaan met de sociale systemen die de mens zelf creëert. Mensen die hier beter in slagen zijn succesvoller, zij zijn in staat om andere mensen te bereiken. Onze missie is van betekenis zijn bij de ontwikkeling van van mensen, in organisaties. Onze visie op het ontwikkelen van gespreksvaardigheden draagt positief bij aan de kwaliteit van zakelijke gesprekken. 

 

Wat grote sprekers groot maakt is dat zij in staat zijn om op het juiste moment, met de juiste intentie en de juiste overtuiging, de juiste lichaamstaal en de juiste intonatie de juiste woorden te spreken. Ook als de belangen groot zijn, meningen tegengesteld en emoties hoog oplopen. Nature of nurture?

De een kan zich prima uitdrukken en de ander zoekt naar woorden. Mensen die zich effectief uitdrukken bereiken efficiënter doelen. Daar waar dit niet goed lukt, kost het meer inspanning om tijdig doelen te halen. Wij analyseren daarom aanwezig talent en benutten dat om het bewustzijn te verhogen en vaardigheden te versterken.
Rolf Scheerder.

 

Veel contact ontstaat vanuit het hoofd, terwijl je vanuit het hart verbinding maakt. Waar wij goed in zijn is een klimaat scheppen waarin mensen de ruimte vinden om zich open te stellen en veel van zichzelf te laten zien. Wij gaan uit van de kwaliteiten die mensen al hebben, maken hen bewust en leren hen gespreksvaardigheden.

Waar het in gesprekken om gaat is veerkracht, dicht bij jezelf blijven en er toch voor de ander zijn, meedenken, inleven, begrip tonen, grenzen aangeven, duidelijkheid geven, concrete afspraken maken, stevig en toch de juiste snaar raken waardoor het gesprek in positieve zin onvergetelijk is.

Rob de Gier

 

Contact

T: (+31) 6 36463929, M: info@meestersvanschier.nl

Als u verder wilt lezen over Meesters van Schier, raadpleeg dan onderstaande brochure. Wilt u deze later lezen, wij mailen u de brochure graag toe. 

Flyer Meesters van Schier web