In organisaties is er vooral aandacht voor de te behalen resultaten (bovenstroom) en minder voor wat er speelt in de onderstroom. Terwijl wat er speelt in de onderstroom een zeer sterke invloed heeft op de kwaliteit van de samenwerking en daarmee op de te behalen resultaten.

De onderstroom zegt iets over hoe mensen samenwerken. Als een team in de teamtraining een opdracht uitvoert met een paard, dan verlangt dat maximale samenwerking. Met hart, hoofd en handen, oprecht, overtuigd en zichtbaar in gedrag.

Teamtraining met de inzet van paarden is een effectieve interventie om als team aan den lijve te ervaren hoe je de beter kunt samenwerken en hoe je resultaten kunt versnellen.

Ja zeggen en nee doen werkt niet bij paarden. Teams die optimaal samenwerken weten wat zij aan elkaar hebben, weten waar zij voor staan en weten waar zij met elkaar voor gaan. Zij werken aan de bedoeling vanuit verbinding.

Teams die optimaal samenwerken weten wat zij aan elkaar hebben, weten waar zij voor staan en weten waar zij met elkaar voor gaan, zij werken aan de bedoeling vanuit verbinding. Verbinding maken doe je met je hart, hoofd en handen, oprecht, overtuigd en zichtbaar in gedrag. Klik hier voor het programma aanbod.

Ook de samenwerking in jouw team verbeteren? Bel met 06 36463929 of mail naar info@2explore-tc.nl