Teams die optimaal samenwerken weten wat zij aan elkaar hebben, weten waar zij voor staan en weten waar zij met elkaar voor gaan, zij werken aan de bedoeling vanuit verbinding. Verbinding maken doe je met je hart, hoofd en handen, oprecht, overtuigd en zichtbaar in gedrag.

How-to LEAD! programma

Evalueren training, transferopdracht


KLANTGERICHT WERKEN


How-to CHANGE! programma

Bij verbeteren gaat het om afwegen welke ingrepen nodig zijn om het onderscheidend vermogen van de onderneming te versterken. Wie kan het proces van veranderen leiden zodat er waarde wordt gecreëerd. Wie ontwikkelt die visie, toont het noodzakelijk leiderschap en brengt mensen in beweging? Ben jij dat?

Natuurlijk veranderen (in) ondernemingen gaat over veranderingen doorvoeren met oog voor natuurlijke eigenschappen van mensen.

Hoe krijg je je medewerkers mee bij een organisatieverbetering en zorg je ervoor dat vitale medewerkers niet als eerste opstappen. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers noodzakelijke veranderingen in jouw onderneming gaan zien als een logisch gevolg van wat er om hen heen gebeurt. Het succes zit in de factor mens, terwijl de aandacht vaak ligt bij de nieuwe structuur, het verbeteren van processen en het afbouwen van ’menselijk kapitaal’. Voorkom onrust, weerstand, ongewenst vroegtijdig verloop, dalende productiviteit en een afnemend psychologisch contract. Onderscheidend vermogen komt voort uit omdenken.


CULTURE PLUS! programma

Van tijd tot tijd uitlijnen van de organisatie, verhoogt de wendbaarheid en de slagkracht van de organisatie, ook in zwaar weer.

Met het management in een inspirerende omgeving actuele vraagstukken tegen het licht houden. Van tijd tot tijd uitlijnen van de organisatie verhoogt de wendbaarheid en de slagkracht van de organisatie. Ook in zwaar weer.

Thema’s

  • Weten wat je aan elkaar hebt als het gaat over intenties, kwaliteiten, criteria, visie, doelen.
  • Hoe macht wordt uitgeoefend en hoe komen besluiten tot stand.
  • Uitspreken van verwachtingen en vertrouwen in elkaar.
  • Gezamenlijke visie op ondernemerschap, waarde creatie, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, communicatie en gedragsregels.
  • Gezamenlijke visie op de identiteit van de onderneming, op waarden/normen/cultuur, benodigde kwaliteiten, wenselijk gedrag en concrete resultaatgebieden.
  • Visie ontwikkeling op leiderschap, leiderschapsstijl afstemmen op strategische doelen.
  • DNA benoemen, ontwikkelpotentieel in kaart brengen en paden ontwikkelen voor gerichte competentieontwikkeling.
  • Gezamenlijke visie ontwikkeling op het aantrekken, ontwikkelen, motiveren, stimuleren, borgen en belonen van individuele kwaliteiten/competenties.
  • Bewustzijn van het effect van voorleven en strategische communiceren.
  • Werken met MindSonar versterkt de onderlinge communicatie.

Teams die optimaal samenwerken weten wat zij aan elkaar hebben, weten waar zij voor staan en weten waar zij met elkaar voor gaan.

DIDACTIEK, train de trainer

Heb je een kennisintensieve organisatie en je wilt de trainingen aan je klanten een meer representatief karakter te geven? Investeer dan in het ontwikkelen van contactuele-, communicatieve-, sociale- en didactische vaardigheden van je trainers.

Naast gestructureerde lesmethoden gaan trainers aan de slag met het ontwikkelen van praktische oefenmateriaal

In de training Didactiek gaat het om ambassadeurschap, om het ontwikkelen van reflectief vermogen, om het steviger betrekken van eindgebruikers bij je organisatie, om het signaleren van commerciële kansen en om het werken met trainingsstandaards en creatieve werkvormen. Om bij klanten en gebruikers het verschil te maken.

Train de Trainer is een praktijkgericht trainingsprogramma voor trainers. Zij leren met dit programma effectieve lesmethoden inzetten en overtuigend spreken.

Bel met 06 36463929 of mail naar info@meestersvanschier.nl