Wat coachen met paarden extra biedt is, dat coach, cliënt en paard direct praktisch met de problematiek aan de slag gaan, buiten de comfortzone, in de buitenlucht. De evidence based methode Motiverende gespreksvoering in combinatie met de natuurlijke eigenschappen die paarden bezitten geeft personen en teams dieper inzicht in wat er bij hen speelt. Werkelijk contact met het paard is een gebeurtenis die mensen raakt. Deze positieve emotie is een krachtig anker dat maakt dat mensen lang positief op de coaching reflecteren.

Authenticiteit

In de praktijk zien we dat mensen in organisaties in toenemende mate onveiligheid en druk ervaren. Dit uit zich in voortdurend met je aandacht in je hoofd zitten, waardoor je het contact met je lichaam verliest. Een belangrijke reden voor veel fysieke en mentale klachten. We zien dan dat mensen vooral reageren op omstandigheden en steeds minder authentiek gedrag vertonen. Authenticiteit wordt vergroot door weer contact te maken met je zelf. Daarbij contact maken met een paard en leren van wat het je vertelt, geeft noodzakelijke inzichten om een betekenisvolle volgende stap te kunnen maken.  

Werken vanuit een doel

Daarbij een aantrekkelijk doel hebben (je wens) maakt dat er een basis is (motivatie) om mee aan de slag te gaan om deze stap ook werkelijk te gaan zetten. De methode Motiverende Gespreksvoering gaat uit van motivatie van binnenuit als belangrijkste prikkel voor positieve gedragsverandering. Andere belangrijke uitgangspunten in de coaching zijn gelijkwaardigheid, compassie, acceptatie en veiligheid.

De methode is breed inzetbaar, zolang er sprake is van een doel (wens) en de wil tot samenwerken. Ook als het precieze doel niet helemaal uitgekristalliseerd is, want vaak kunnen we makkelijker benoemen wat we niet meer willen dan benoemen wat we wel willen.
Hierna noem ik een aantal toepassingen:

 • Doelen halen en concrete stappen zetten
 • (Persoonlijk) Leiderschap ontwikkelen
 • Keuzes maken, (betere) beslissingen nemen​, leren loslaten
 • Versterken van zelfvertrouwen
 • Voor jezelf opkomen, grenzen stellen, omgaan met dominantie
 • Positiever zelfbeeld ontwikkelen
 • Zelfbewustzijn en congruentie/ authenticiteit ontwikkelen
 • Innerlijke rust/ interne balans vinden
 • Dieper contact/ verbinding maken
 • Productievere overtuigingen ontwikkelen
 • Ambivalentie overwinnen
 • Intrinsieke motivatie mobiliseren
 • Zelfvertrouwen versterken
 • Interne blokkades opheffen/ faalangst overwinnen
 • Samenwerken in teams
 • Eigenaarschap ontwikkelen


Coachen met paarden gaat over lef tonen en over reflecteren. Het gaat over het verbinden van hoofd, hart en handen. Over innerlijke rust, balans en zelfvertrouwen, over leiderschap. Coachen met paarden is een ervaring die je raakt!


Klik hier voor het coachen met paarden als onderdeel van een breder programma aanbod. Er wordt gewerkt naast het paard.

Bel met 06 36463929 of mail naar info@meestersvanschier.nl