In organisaties meten en bespreken we vooral zichtbare zaken zoals te behalen resultaten (bovenstroom), terwijl wat er speelt in de onderstroom sterke invloed heeft op de kwaliteit van de samenwerking en daarmee op het behalen van de resultaten.

De onderstroom zegt iets over hoe mensen zich tot elkaar verhouden en wordt zichtbaar als een groep collega’s in teamverband samen gaat werken. Resultaatgericht werken vraagt om optimale samenwerking, oprecht, overtuigd en zichtbaar in gedrag.

Teamtraining met de inzet van paarden is een effectieve methode om als team aan den lijve te ondervinden hoe de kwaliteit van de samenwerking is, hoe je deze kunt versterken en hoe je als team resultaten kunt versnellen. Ja zeggen en nee doen werkt niet bij paarden, zij hebben meteen door als er geen verbinding is.

Teams die optimaal samenwerken weten wat zij aan elkaar hebben, weten waar zij voor staan en weten waar zij met elkaar voor gaan. Zij werken aan de bedoeling vanuit verbinding.

Klik hier voor het programma aanbod.

Ook de samenwerking in jouw team verbeteren? Bel met 06 36463929 of mail naar info@2explore-tc.nl