Hoe veiligheid bijdraagt aan beter functioneren is bekend. Toch zien we in organisaties dat mensen in toenemende mate onveiligheid en druk in hun dagelijkse werk ervaren. Door langdurig te voldoen aan te hoge verwachtingen, maar ook door langdurig onder hun niveau te werken. In een eerder artikel schreef ik in dit verband over ‘cognitief bezet zijn’. Dit uit zich in voortdurend met je aandacht in je hoofd zitten, waardoor je het contact met je lichaam verliest. Een belangrijke reden voor veel fysieke klachten.

1PK Coaching
Hoe veiligheid bijdraagt aan beter functioneren

Veiligheid

Een paard is een zeer sensitief dier. Als prooidier is het paard kwetsbaar en dus sterk gericht op zijn omgeving. Het paard scant voortdurend zijn omgeving op signalen die een mogelijke dreiging aangeven. Met deze sterk ontwikkelde sensitiviteit schat een paard in fracties van seconden in of een situatie veilig is. Veiligheid is net als bij mensen een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren.

Authenticiteit

Als veiligheid ontbreekt zien we dat mensen vooral reageren op omstandigheden en steeds minder authentiek gedrag vertonen. In het contact met een paard zien we dan dat het paard onvoldoende veiligheid ervaart en zich afwendt. Pas als een persoon duidelijke congruente signalen afgeeft, zal het paard toenadering zoeken of volgen, op zichzelf een impactvolle ervaring. Authenticiteit wordt vergroot door weer contact te maken met je zelf. Daarbij contact maken met een paard en leren van wat het je vertelt, geeft noodzakelijke inzichten om de stap naar binnen te kunnen maken.  

Authentiek leiderschap

Net als de mens is een paard hiërarchisch ingesteld, een goed leider vergroot nu eenmaal net als bij mensen de kans op overleven. Een authentiek leider is in contact met zichzelf en met zijn omgeving, neemt de juiste beslissingen en is daadkrachtig en vitaal genoeg om dreiging af te wenden. Paarden scannen voortdurend elkaar en ook mensen op deze eigenschappen. Zij hebben direct door of aan deze criteria wordt voldaan en reageren overeenkomstig.

Aan het non-verbale gedrag van paarden is af te lezen dat er wat speelt. Een paard kan bijvoorbeeld de leiding overnemen als het geen of weinig leiding ervaart, maar ook weerstand bieden als het teveel leiding of druk ervaart. Dat maakt paarden inzetten in training en coaching waardevol om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, door het (her)vinden van balans in willen en kunnen.

Het paard laat intuïtief zien wat zich binnen een persoon of team afspeelt, vaak zonder dat de persoon of het team daar zelf bewust van is. Op deze wijze ontvangen deelnemers waardevolle informatie om beperkingen bij het bereiken van een doel te signaleren en op te heffen. De methode is ook prima inpasbaar in een dynamische meerdaagse leiderschapstraining.

Rest de vraag, wat doet dan de coach? De coach is opgeleid om coachen of trainen met paarden tot een veilige en impactvolle ervaring te maken. Naast het kunnen inzetten van effectieve coachings- en trainingsmethoden verlangt coachen met paarden ook; de noodzakelijke veiligheid kunnen bieden, het gedrag van paarden kunnen lezen en dit in verband kunnen brengen met de coach- of trainingsvraag én de deelnemer(s) helpen bij de vertaalslag naar bewustwording en concrete verbeterstappen.

Behoefte om meer de ‘nature’ kant van samenwerken onder de loep te nemen? Bel met 0636463929 of mail naar info@meestersvanschier.nl

Categorieën: Geen categorie