Leiden en loslaten gaat over leiderschap. Er zijn over maar weinig onderwerpen zoveel boeken geschreven als over leiderschap. Over vraagstukken als; wat is nature en wat nurture, cultuursinvloeden, leidende principes en tijdgeest. Dit leidde tot stromingen als autocratisch leiderschap, democratisch leiderschap, charismatisch leiderschap, intuïtief leiderschap, singulier leiderschap, participerend leiderschap, coachend leiderschap, verbindend leiderschap en ga zo maar door.

Gedragsmodellen die in zekere zin ook verband houden met de evolutie van het menselijke brein. Vooral onze cortex vormt nog steeds nieuwe laagjes om de onderliggende chemische fabriek, het limbisch systeem, en het daaronder liggende oerbrein nog beter te kunnen besturen. Of anders gezegd, beter leren omgaan met de sociale systemen die we als mens zelf creëren (Graves). Hoe goed wij zijn opgewassen tegen veranderingen in ons sociale systeem beschreef ik in mijn artikel ‘Het verband tussen leiderschap en zorgkosten’. Leiders hebben daarin een verantwoordelijkheid.

Leiderschap is leiden en loslaten

Nature

De nature kant van leiderschap heeft te maken met hoe wij zijn geprogrammeerd, met overleven, met intuïtie, daadkracht en vitaliteit. Met in contact zijn met jezelf en met je omgeving. De nature kant van leiderschap is minder tastbaar. Want, zet een willekeurige groep mensen bij elkaar en na 5 minuten is er een leider. Wel mogelijk dat het stokje daarna overgenomen wordt door een in eerste instantie minder nadrukkelijk aanwezige collega leider. Leiders lijken niet zo’n nadrukkelijke behoefte te hebben aan leiden. Zij brengen de groep in beweging als de situatie daar om vraagt.

De nature kant van leiderschap gaat over het in beweging brengen van anderen. Leiderschap is leiden en loslaten. Wat ervoor nodig is om anderen in beweging te krijgen heeft te maken met innerlijke rust, intuïtie, zelfvertrouwen, overtuigingskracht en het hebben van een plan. Het onderzoeken en ontwikkelen van deze nature kant van leiderschap doen wij in de ring met een paard. Het is de stap naar binnen zetten.

Paarden scannen elkaar en ook mensen voortdurend op de nature eigenschappen van leiderschap, voor hen is het van levensbelang. Voor ons is het een prachtige methode om uit te vinden hoe leiderschap werkt in de praktijk. En om te experimenteren met de vraag waar de balans ligt tussen leiden en loslaten. Veel leidinggevenden worstelen met deze vraag. In de praktijk uit zich dat in angstvallig vasthouden aan oude denkwijzen en methoden. Tijdens de training leren zij hoe zij meer controle krijgen door juist meer los te laten.

Wil je ook jouw nature leiderschap toetsen en verder ontwikkelen? Bel met 06 36 46 39 29 of mail naar info@meestersvanschier.nl

Categorieën: Geen categorie