Aanspreken op gedrag…

Iedere dag zijn wij druk met taal, we leren het Algemeen Beschaafd Nederlands, we hanteren schrijftaal, spreektaal, straattaal, e-taal, nieuwe generatie taal, managementtaal, dialecten, invloeden van vreemde talen en dialecten in vreemde talen. We letten te weinig op wat woorden in essentie betekenen.

Vragen leren stellen…

Inmiddels weten wij dat een goede vraag in een gegeven situatie het contact met uw collega of klant bevordert. Dat een goede vraag ons bewust maakt en aanzet tot denken. Dat een goede vraag het mogelijk maakt om in een gesprek te sturen. Dat een goede vraag het mogelijk maakt om werkelijke motieven te achterhalen.