Welkom bij Meesters van Schier

 

Werken vanuit de bedoeling doe je in verbinding met de kernwaarden én in verbinding met collega’s en klanten. Gesprekken voeren over de bedoeling en de kernwaarden dragen bij aan gemeenschappelijke betekenisgeving en versterkt de taakcohesie. Mensen weten waar zij met elkaar voor staan en voor gaan. Door met oprechte interesse kennis te nemen van collega’s en klanten leer je hoe zij in het leven staan en welke motieven, criteria en talenten zij hebben. Weten wat je aan elkaar hebt versterkt de sociale cohesie. Dit uit zich in betrokkenheid en maakt organisaties slagvaardig en wendbaar.

Wij bieden 4 oplossingen om de kwaliteit van samenwerken in organisaties te verbeteren.
  1. Individuele ontwikkeling (denkstijlanalyse, training, coaching)
  2. Teamontwikkeling (begeleiding, training, micro-interventies)
  3. Talentgericht competentiemanagement (talentanalyse, functie- en competentieprofielen)
  4. Organisatie ontwikkeling (counseling, begeleiding en interim oplossingen)
 
Ook meer doel-bereikend samenwerken? Bel met +31 (0)6 36463929 of mail naar info@meestersvanschier.nl.

 
Wil je meer weten over onze uitgangspunten, klik dan hier.